Energietransitie

Het waterschap ontplooit initiatieven om energie-neutraal te worden. We gebruiken zon en wind, maar ook waterkracht.

Op dit moment vinden diverse verkennende gesprekken plaats met verschillende gemeenten en andere partijen, over de mogelijkheid om wind en/of zon in te zetten als energiebron.

299 Zonnepanelen zijn geplaatst op eigen dak, zowel op hoofdkantoor als op fietsenstalling.

De subsidie in het kader van SDE (Stimuleringsregeling duurzame energieproductie) is aan ons toegewezen.

Zon: de locaties waar opwekking van zonne-energie op onze eigen velden (van de RWZI’s) of zon op onze eigen daken gerealiseerd kan worden, zijn in kaart gebracht. Resultaat: 31 mogelijke locaties. Voor vier andere locaties is al eerder subsidie aangevraagd en verkregen. Volgende stap is dat we een realistische selectie maken van wat we wanneer gaan doen. Naast zonnepanelen op het dak, wordt gedacht aan tenminste 1 pilot met een veldopstelling van zonnepanelen op een RWZI, om ervaring op te doen.

Zon en Wind: een adviesbureau ondersteunt ons bij verdere focus aanbrengen in de mogelijkheden van opwekking van wind- en zonne-energie op velden/waterbergingen. De randvoorwaarden worden in beeld gebracht; input voor een pilot en een investeringsplan. Dat is een opmaat voor inzet van waterbergingen bij opwekking van zonne-energie.

Wind-energie: In Staphorst heeft de gemeenteraad in januari besloten dat er 3 tot 4 turbines gerealiseerd mogen worden. Wij zijn in gesprek met een lokale energiecoöperatie te Staphorst om te kijken of er samenwerking mogelijk is. Hoe en wat is allemaal onderdeel van de verkenning.

Biogas: de zuivering (RWZI) in Zwolle is op een haar na omgebouwd waardoor het rendement (energieneutraal aandeel met biogas) verhoogd wordt van 33-34 % naar 38-40%

Waterkracht: Bij Oldenhave kijken we of we door middel van een rad aan de stuw (stromings)energie kunnen opwekken. Dit zijn overigens geen grote hoeveelheden, denk aan energieopwekking ter grootte van het verbruik van enkele huishoudens. Maar alle beetjes helpen.

Daarnaast zijn we in gesprek met de duurzaamheidcoöperatie Groen Gebogen van Dalfsen of we een Orion watermill kunnen toepassen op locatie Vechterweerd. De leverancier onderzoekt momenteel of het daar technisch mogelijk en financieel haalbaar is.