Waterthema's


Genietenvanwater

Genieten van water

Ons werkgebied is prachtig, geniet ervan! We zorgen dat er ruimte is om te fietsen, te wandelen, te varen en te zwemmen. En als het vriest, helpen we met de beste omstandigheden voor de ijslaag, zodat u lekker kunt schaatsen.

Schoon water

We zuiveren uw huishoudelijk afvalwater zoals toilet- en douchewater. En we doen hetzelfde voor de industrie. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit.

Voldoende water en hittestress

Met de digitale atlas maakt het waterschap inzichtelijk wat in bebouwd gebied, zoals steden en dorpen, de gevolgen kunnen zijn van de klimaatverandering. Met de klimaatatlas worden kaarten tevoorschijn getoverd van wateroverlast of juist van hittestress.

Waterveiligheid

De waterschappen zorgen voor de waterveiligheid, zodat u veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Wij beheren en onderhouden dijken en kades om het risico op overstromingen en wateroverlast te beperken. Door klimaatverandering zal de schade bij een onverhoopte overstroming veel groter zijn dan vroeger.