Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners in de omgeving van De Weerribben een telefonisch spreekuur over de nieuwe indeling van watergangen. Welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen? Deze nieuwe indeling houdt in dat voor sommige watergangen diegene die het onderhoud uitvoert wijzigt.