Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners in de omgeving van De Wieden een telefonisch spreekuur over de nieuwe indeling van watergangen. Welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen? Deze nieuwe indeling houdt in dat voor sommige watergangen diegene die het onderhoud uitvoert, wijzigt. Het telefonisch spreekuur wordt gehouden op woensdag 8 juli van 19.00 tot 21.00 uur. Inwoners die vragen hebben of willen reageren, kunnen bellen met 088 233 1200. Wil men videobellen, dan kan men zich aanmelden via het e-mailadres waterschapszorg@wdodelta.nl.