Vanaf maandag 7 december worden er voor de dijkversterking aan de Stenendijk in Hasselt voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. Daarom is deze monumentale dijk tot uiterlijk donderdag 24 december gesloten voor doorgaand verkeer. Het voetpad onder aan de dijk is in dezelfde periode beperkt toegankelijk. Het fietsverkeer wordt tijdelijk omgeleid. De woningen langs de dijk blijven wel bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet. 

Voordat de schop in de zomer van 2022 daadwerkelijk de grond in gaat, vinden diverse onderzoeken plaats. Zo worden de aanwezige kabels en leidingen in de nabijheid van de dijk in beeld gebracht en de bodemopbouw en mogelijke archeologische waarden onderzocht. 

Versterking Stenendijk

De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwarte Water. De dijk is kwetsbaar en moet worden versterkt. In het afgelopen jaar zochten we naar de beste oplossing om de dijk te versterken. Daarbij viel de keuze op het plaatsen van een damwand in de dijk. Deze oplossing heeft de minste impact op de omgeving. Ook blijven hierdoor de monumentale stenen muur en de aanwezige natuurwaarden behouden.  

Dijkzone Alliantie Stenendijk

De werkzaamheden voor de dijkversterking, inclusief de voorbereidende onderzoeken, worden uitgevoerd door Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS). Dit bestaat uit de aannemers Ploegam, Dura Vermeer en de Gebroeders de Koning. De werkzaamheden worden in samenwerking met Koninklijke Woudenberg en Giken Europe uitgevoerd. Fugro en Tauw ondersteunen hierbij. Samen werken zij aan het versterken van de dijk, het restaureren van de monumentale stenen muur en het vervangen van het fietspad op de dijk.