Van vrijdag 1 juli tot en met december 2022 is de Stenendijk in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. In deze periode wordt de dijkversterking van de Stenendijk en het tweede deel van de restauratie van de stenen muur uitgevoerd. Vanaf 4 juli is ook de kruising van de Hogenbergweg-Gennerdijk voor twee weken dicht vanwege de start van de dijkversterking. Voor beide afsluitingen is een omleidingsroute ingesteld.

De Dijkzone Alliantie Stenendijk voert namens Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijkversterking voor de Stenendijk uit. Op vrijdag 1 juli wordt materiaal op de dijk klaargezet en op maandag 4 juli starten dan de werkzaamheden. 

Afsluiting

Van 1 juli tot eind december is de dijk afgesloten voor al het verkeer. Dit geldt ook voor fietsers en voetgangers. Ook het pad onder aan de stenen muur is in deze periode niet toegankelijk. De woningen aan de Stenendijk blijven wel bereikbaar via een tijdelijke ontsluiting vanaf de Zandvoortweg. 

Vanaf maandag 4 juli is ook het kruispunt van de Hogenbergweg-Gennerdijk voor twee weken afgesloten. In deze periode staat het materieel voor de start van de dijkversterking op de kruising. De woningen aan de Hogenbergweg en de Gennerdijk zijn in deze periode bereikbaar via een omleidingsroute.

Omleiding

De omleidingsroute voor de Stenendijk volgt de Zandvoortweg, Doctor H.A.W. van der Vechtlaan en Karel Doormanstraat. Tijdens schooltijden worden verkeersregelaars ingezet bij de oversteekplaats op de Vechtlaan om de scholieren te helpen met oversteken. De omleidingsroute in de twee weken dat het kruising van de Hogenbergweg-Gennerdijk is afgesloten volgt de Schrotenweg en de Verkavelingsweg. Beide omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Stenendijk Hasselt is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.