Van vrijdag 18 februari tot en met vrijdag 25 februari is de Stenendijk in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. In die week worden er voorbereidende werkzaamheden op de Stenendijk uitgevoerd. Hiervoor zijn graafwerkzaamheden nodig, waardoor de dijk niet toegankelijk is voor doorgaand verkeer. Er is een omleidingsroute ingesteld. 

De Dijkzone Alliantie Stenendijk voert namens Waterschap Drents Overijsselse Delta de voorbereidende onderzoeken uit op de plek waar in de zomer de damwand in de Stenendijk wordt gedrukt. Op vrijdag 18 februari wordt het benodigde materiaal klaargezet en het werk voorbereid. Vanaf maandag 21 februari start het onderzoek. Op verschillende plaatsen wordt hiervoor asfalt verwijderd en gegraven in de dijk. Aan het eind van deze week worden de gaten in de verharding weer hersteld. 

Afsluiting

Tijdens de werkzaamheden is de dijk afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De afsluiting duurt van vrijdag 18 februari tot en met vrijdag 25 februari. Aan beide zijden van de dijk staan hekken en tijdens de werkdagen zijn verkeersregelaars ter plaatse.

Omleiding

Voor het doorgaande fietsverkeer is een omleidingsroute ingesteld. Deze is met borden aangegeven. De omleidingsroute volgt de Zandvoortweg, Doctor H.A.W. van der Vechtenlaan en Karel Doormanstraat. De werkzaamheden vinden zo veel mogelijk plaats in de voorjaarsvakantie, zodat scholieren zo min mogelijk last hebben van de werkzaamheden. 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Stenendijk Hasselt is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.