Omgaan met nieuwe omstandigheden

Omgaan met nieuwe omstandigheden

Terwijl onze zomers steeds warmer en droger worden, komen heftige regenbuien ook steeds vaker voor. Het heeft allebei te maken met klimaatverandering: hoe warmer de lucht, hoe groter de kans op extreem weer. Omgaan met deze nieuwe omstandigheden, is een van de uitdagingen waar we als waterschap voor staan. Leren we leven met het water, of vechten we ertegen?

Overlay waterschapsverkiezingen 2023 definitief

In de video leggen we in anderhalve minuut aan je uit wat er op dit gebied te kiezen valt.

Voegen we groen toe?

Een bekende manier om met de hoge temperaturen en felle regenbuien om te gaan, is door natuur toe te voegen. In veel steden heeft het groen juist plaatsgemaakt voor steen, asfalt en beton. Dat zorgt voor hittestress, omdat deze materialen warmte vasthouden, maar het levert ook problemen op bij het opvangen van regenwater. Veel mensen wippen daarom al de tegels uit hun tuin. Maar om klaar te zijn voor de toekomst, moeten we op grote schaal over de inrichting van onze omgeving nadenken. Welke manier de beste is? Daar kijkt elke partij in het waterschap weer anders tegenaan.

De ideale waterstand

Dat het klimaatbewust inrichten van Nederland tot onze taken behoort, hangt samen met een andere belangrijke taak: zorgen dat het water in Nederland het afgesproken peil heeft. Ook hiervoor zijn we als waterschap verantwoordelijk. Met een slim netwerk van gemalen, sluizen en stuwen regelen we de waterstand in jouw gebied. Ook onderhouden we sloten, kanalen en andere watergangen om ervoor te zorgen dat het water er doorheen blijft stromen. Wat het ideale waterpeil is, is op elke plek anders: in landbouwgebieden en in de stad is het bijvoorbeeld lager dan in natuurgebieden. Maar welke hoogte is op welke plek het beste? Daar zit een zekere speling in en daarbij spelen verschillende belangen een rol. De ene partij wil het water meer ruimte geven dan de andere.

  • Het waterschap als energiefabriek

    Als we er volop op inzetten, kunnen we als waterschap Nederlands’ grootste producent van groene energie worden.

  • Sterke dijken voor droge voeten

    Misschien heb je er wel eens bij stilgestaan dat Nederland, zonder duinen en dijken, voor meer dan de helft onder water zou staan. Die grens loopt ongeveer tot aan Utrecht en Zwolle.

  • Werken aan de waterkwaliteit

    Schoon water. Als je in Nederland woont, lijkt het bijna vanzelfsprekend. Maar er gaat een hele wereld achter schuil!

Geen gemakkelijke taak

Lang verhaal kort: waterbeheer is, zeker nu hevige regenbuien en langdurige droogte steeds vaker voorkomen, geen gemakkelijke taak. Het stelt ons voor nieuwe uitdagingen in de stad, maar ook natuur en landbouw zijn afhankelijk van zorgvuldig waterbeheer. Bij hoog water kun je het waterpeil niet meteen verlagen en in geval van droogte kun je niet zomaar ergens water vandaan halen. Het is ook geen onschuldig spelletje: zowel droogte als wateroverlast kunnen veel schade opleveren. De vraag hoeveel ruimte we het water in Nederland willen geven, wordt daarmee alleen maar belangrijker. Niet elke partij in het waterschap kiest voor dezelfde oplossingen. Wat vind jij belangrijk? Kies je voor vooraf investeren of achteraf repareren? Check de standpunten van de lokale partijen en stem!

Klimaatbewust bij elke stem - waterschapsverkiezingen 2023