Sterke dijken voor droge voeten

Sterke dijken voor droge voeten

Misschien heb je er wel eens bij stilgestaan dat Nederland, zonder duinen en dijken, voor meer dan de helft onder water zou staan. Die grens loopt ongeveer tot aan Utrecht en Zwolle en beslaat dus ook een deel van ons werkgebied. Als waterschap zorgen we er daarom voor dat onze dijken doen wat ze moeten doen: het water tegenhouden. Op dit moment werken we zelfs aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Overlay waterschapsverkiezingen 2023 definitief

Droge voeten

Onze dijken moeten het water tegenhouden. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Wat komt hier allemaal bij kijken? En wat valt er voor jou te kiezen? In de video leggen we het kort aan je uit.

De beste oplossing

Goed. Dus we zijn het er allemaal over eens dat onze dijken veilig moeten zijn. Daarom blijven we stappen zetten om de dijken in ons gebied steeds slimmer, goedkoper en duurzamer te versterken. Maar hoe ziet een veilige dijk er dan uit? Dat verschilt per plek. De beste oplossing is overal weer anders. Bovendien denkt niet iedereen hier hetzelfde over.

Geven we de natuur zoveel mogelijk ruimte of willen we onszelf zo goed mogelijk beschermen? Hoe reageren we op de zeespiegel die stijgt? En wat als we moeten verhuizen, of minder nieuwe woningen kunnen bouwen? Dat zijn belangrijke vragen voor nu en in de toekomst, waarop niet elke partij in het waterschap dezelfde antwoorden geeft. Door te stemmen spreek je je uit over wat jij belangrijk vindt.

  • Het waterschap als energiefabriek

    Als we er volop op inzetten, kunnen we als waterschap Nederlands’ grootste producent van groene energie worden.

  • Omgaan met nieuwe omstandigheden

    Omgaan met deze nieuwe omstandigheden, is een van de uitdagingen waar we als waterschap voor staan. Leren we leven met het water, of vechten we ertegen?

  • Werken aan de waterkwaliteit

    Schoon water. Als je in Nederland woont, lijkt het bijna vanzelfsprekend. Maar er gaat een hele wereld achter schuil!

Drie keer de kustlijn

In onze regio versterken we nu en de komende jaren zo’n 180 kilometer aan dijk. Een hele klus, zeker als je bedenkt dat elk stukje dijk weer om andere oplossingen vraagt. Ben je benieuwd naar de plannen in jouw directe omgeving? Check hier het kaartje van de werkzaamheden!

Die 180 kilometer maakt onderdeel uit van een groter geheel. In heel Nederland worden maar liefst 1100 kilometers dijk versterkt. Om je een gevoel te geven bij dat getal: dat is bijna drie keer de lengte van de volledige kustlijn van Nederland. Belangrijk hierbij is dat de helft van deze projecten grenst aan een Natura 2000-gebied. Dat brengt weer allemaal nieuwe uitdagingen met zich mee. Uitdagingen waar elke partij in het waterschap anders mee om wil gaan.