In het gebied Spoortippe en punthorst (gemeente Staphorst) streven we naar een duurzaam watersysteem voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. In het gebied worden daarom verschillende watergangen aangepakt en een waterberging gerealiseerd.

Wanneer?

Het project wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Bouwhuis B.V. uit Beerzerveld. De aannemer start eind februari met de eerste voorbereidende werkzaamheden en verwacht eind 2021 klaar te zijn met het werk. Tijdens de werkzaamheden is Roelof Slager, omgevingsmanager bij aannemersbedrijf Bouwhuis, uw aanspreekpunt voor vragen of klachten. Roelof is bereikbaar op 06 – 105 220 50 en per e-mail via roelofslager@bouwhuisgww.nl

Uiteraard doen we er alles aan om hinder te beperken. Zo garandeert aannemersbedrijf Bouwhuis de bereikbaarheid gedurende het werk en nemen ze maatregelen om de veiligheid van u en overige weggebruikers te waarborgen.

Overige praktische informatie

  • Calamiteiten kunt u 24/7 doorgeven via tel.nr.: 06 – 229 936 26;
  • Werkuren van de aannemer zijn van 07.00 tot 16.30 uur;
  • De aannemer werkt volgens de gedragscode van de Flora- en faunawet.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden worden gefaseerd, per deelgebied, uitgevoerd. De planning is op hoofdlijn weergegeven op onderstaande kaart. Voorafgaand aan de werkzaamheden in de deelgebieden neemt Roelof Slager van aannemersbedrijf Bouwhuis contact op met omwonenden en belanghebbenden voor de gedetailleerde planning van de werkzaamheden.

Kaart met de planning van de werkzaamheden

Volgen van het project

Naast het uitvoeren van de werkzaamheden is de aannemer ook verantwoordelijk voor een goede communicatie naar alle omwonenden en andere belanghebbenden. De aannemer gebruik hiervoor de Bouwapp. U kunt deze app kosteloos downloaden. Op deze app worden foto’s geplaatst waardoor de voortgang van het werk door iedereen te volgen is. Ook worden belangrijke werkzaamheden en/of gebeurtenissen vooraf aangekondigd in de app zodat u hiervan op de hoogte bent. Het gebruik van de Bouwapp is volledig anoniem.

Ook kunt u de Facebookpagina ‘Gebiedsontwikkeling Vledders, Leijerhooilanden en Spoortippe’ volgen. Regelmatig plaatst de aannemer daar foto’s en informatie over de werkzaamheden.

Wat doen we?

In het gebied worden verschillende watergangen aangepakt en een waterberging gerealiseerd. Dit betekent concreet dat we:

  • Waterberging Beentjesgraven aanleggen;
  • Watergangen verbreden en herstellen door flauwere oevers;
  • Overlaten plaatsen om water langer vast te houden in droge periodes;
  • Duikers en dammen vervangen in de watergangen;
  • Onderhoudsroutes verbeteren.

Lees hier het hele projectplan

Beheer en Onderhoud

Om schoon en voldoende water in het gebied te houden gaan we de watergangen en de sloten regelmatig onderhouden. Het gebied wordt één tot twee keer per jaar gemaaid. Een aantal watergangen in het gebied worden opnieuw ingedeeld. Als er iets voor u verandert, nemen wij contact met u op. 
 

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

Contact

 

,
Herinrichting Spoortippe en Punthorst

Heeft u gevonden wat u zocht?