We passen een aantal sloten aan in het gebied rondom Staphorst. Daarnaast maken we een waterberging langs de Beentjesgraven. Zo kunnen we overstromingen en droogte voorkomen, onder andere voor boeren.

Dit project is onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) .

Waar?

Digitale kaart van het gebied:

Wat doen we?

We richten het gebied opnieuw in. Zo krijgt water de ruimte. En kunnen we dat beter regelen. Zodat we makkelijker kunnen afvoeren bij veel regen. En kunnen aanvoeren in periodes van droogte.

Projectplan

Wij hebben u door middel van inloopbijeenkomsten en nieuwsbrieven geïnformeerd over de voortgang van het project. Tijdens de bijeenkomsten waren er verschillende medewerkers aanwezig om in gesprek te gaan over de plannen. Naar aanleiding van die gesprekken hebben we op een aantal punten nog wijzigingen in de plannen doorgevoerd. Op 28 april 2020 is het waterschapsbestuur akkoord gegaan met de plannen. Het projectplan ligt vanaf 8 mei 2020 gedurende een periode van zes weken digitaal ter inzage

Wanneer?

In 2020 gaan we de plannen verder voorbereiden en naar verwachting starten de werkzaamheden in 2021.

Met wie?

Aan dit project werken we samen met:

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes: 0882331200 of dinanthommes@wdodelta.nl.

 

Herinrichting Spoortippe en Punthorst

Heeft u gevonden wat u zocht?