Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft project dijkversterking Zwolle-Olst definitief gegund aan Boskalis Nederland. Dagelijks Bestuurslid Breun Breunissen en directeur Maar van Oord van Boskalis Nederland waren namens de betrokken partijen op de dijk aanwezig om de voorgenomen samenwerking te bekrachtigen. Het winnen van deze Europese aanbesteding betekent dat deze marktpartij de werkzaamheden samen met het waterschap gaat voorbereiden en vervolgens uit gaat voeren.