De gehouden informatieavonden in Kampen, Zwolle, Zwartsluis en Den Nul leverden voor het waterschap ruim 200 nieuwe dijkwachters op. Hoewel op dit moment 160 nieuwkomers voldoende zijn, is iedereen van harte welkom en ingeschreven. In de loop van de tijd zijn er altijd dijkwachters die ermee stoppen en met deze aanmeldingen kan het waterschap voorlopig goed vooruit. Het totaal aantal dijkwachters is nu 800.