Om alle geïnteresseerden kennis te laten maken met de aanpassingen in de polders rond Scheerwolde en de vier gerenoveerde (monumentale) gemalen Gelderingen, Giethoorn, Halfweg en Wetering, hebben we een route met kijkpunten gemaakt door het gebied voor alle belangstellenden.

Om ook s ’avonds de prachtig gerenoveerde gemalen te kunnen bewonderen, zetten we deze gemalen letterlijk in de spotlights. Van vrijdag 5 tot en met vrijdag 12 november kan iedereen tussen 17.00 en 21.00 uur langs de verlichte gemalen fietsen of rijden.

Download hier de gemalenroute

Gebiedskaart rond Scheerwolde met uitgelichte locaties van: Gemaal Halfweg, gemaal Gelderingen, gemaal Giethoorn en gemaal Wetering.

Droge voeten

Door de aanpassingen in de  poldergebieden, en aan de vier omliggende gemalen, kan het waterschap beter reageren op de watervraag vanuit landbouw en natuur. De waterhuishouding is optimaal afgestemd op flexibel peilbeheer. Dit betekent dat het peil en het aan- en afvoeren van water voortdurend wordt aangepast, zodat wateroverlast en watertekort beter kan worden tegengaan. Dit is gunstig voor zowel het landbouwgebied als voor de naastgelegen Natura2000-gebieden.

Hans Pereboom, dagelijks bestuurslid WDODelta: “In de polders rondom Scheerwolde (4.600 hectare), in de gemeente Steenwijkerland, kunnen we in natte perioden het water nu sneller uitmalen, zodat we wateroverlast beter kunnen tegengaan. En in droge perioden kunnen de waterpeilen langer hoog worden gehouden om zolang mogelijk voldoende water voorhanden te hebben. In totaal gaven we de afgelopen jaren ruim 15 miljoen euro uit aan het opknappen, uitbreiden en vispasseerbaar maken van de monumentale gemalen, het uitbaggeren van de watergangen en natuur versterkende maatregelen. Hiervoor ontvingen we 8 miljoen euro subsidie van het Europese landbouwfonds. Geld dat bedoeld is voor de ontwikkeling van het platteland, dus voor de agrarische sector, de natuur en recreatie.”

Water in balans

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 360 gemalen en 1.970 stuwen. Deze worden gemiddeld eens in de 25 jaar  gerenoveerd of vervangen.

Meer informatie