Provincie Drenthe heeft besloten om ook in 2022 € 50.000 bij te dragen aan de subsidie Klimaat Actief! Daardoor is er meer geld beschikbaar en kunnen meer inwoners, bedrijven en scholen gebruik maken van de subsidie. We bieden de subsidie Klimaat Actief! al enkele jaren aan om inwoners, scholen en bedrijven te stimuleren om hun omgeving te vergroenen en voor te bereiden op het toekomstige klimaat.

Dankzij de subsidie Klimaat Actief! zijn in Meppel afgelopen jaar veel groene daken gerealiseerd en kan een school in Zuidwolde aan de slag met een klimaatbestendig schoolplein.

Dagelijks bestuurslid Hans Wijnen over de bijdrage van de provincie Drenthe: “De bijdrage van de Provincie Drenthe maakt dat we meer mensen kunnen helpen. In totaal is er in 2022 €103.000 beschikbaar voor inwoners die zelf aan de slag willen met hun omgeving.”

Een belangrijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de subsidie is dat de aanvraag met minimaal drie huishoudens wordt gedaan.