Zandwetering Wijhe (herinrichting)


Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

Het gedeelte van de Zandwetering bij Wijhe gaan we herinrichten waardoor de waterkwaliteit verbetert. Meer water kan worden opgevangen als het vaak regent en water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

Het gedeelte van de Zandwetering bij Wijhe gaan we herinrichten waardoor de waterkwaliteit verbetert. Meer water kan worden opgevangen als het vaak regent en water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

Het gedeelte van de Zandwetering bij Wijhe gaan we herinrichten waardoor de waterkwaliteit verbetert. Meer water kan worden opgevangen als het vaak regent en water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

Wat gaan we doen

Zandwetering Wijhe_WDODelta

De Zandwetering is één van de watergangen in ons werkgebied die vóór 2021 aan de Europese Kader richtlijn Water (KRW) moet voldoen. In de KRW is vastgelegd dat wij inzetten op het behouden en verbeteren van de flora en fauna en de waterkwaliteit. Om de doelen hiervoor te behalen gaan we onder andere stuwen vispasserbaar maken en natuurvriendelijke oevers aanleggen.

Het bovenstroomse deel van de Zandwetering bij Schalkhaar is inmiddels volgens de richtlijn ingericht. Het deel bij Wijhe nog niet. Naast de KRW willen we gelijktijdig inzetten op het voorkomen van verdroging. Tevens maken we een nieuw plan voor het onderhoud van de Zandwetering. Dat is nodig omdat de wetering er straks anders uitziet en een andere manier van onderhoud vraagt.

Inloopbijeenkomsten

In maart en juni van 2018 zijn er twee inloopbijeenkomsten in De Logtenberg te Boerhaar geweest. Medewerkers van het waterschap hebben daar de plannen toegelicht. Tijdens de eerste inloop konden aanwezigen ideeën inbrengen om de plannen te verbeteren. Lees hier het overzicht van de ingebrachte ideeën en onze reacties (pdf, 373 kB).

Tijdens de tweede inloop is er een schetsontwerp (pdf, 3.5 MB) gepresenteerd, waarin de maatregelen staan die we mogelijk in en langs de Zandwetering willen nemen.

Komende periode wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een Ontwerp Projectplan. Het Ontwerp Projectplan wordt vervolgens door het bestuur vastgesteld en ter inzage gelegd. Op dat moment kunt u formeel een zienswijze indienen. Afhankelijk van de zienswijzen die wij ontvangen wordt het plan (Projectplan) al dan niet aangepast en vervolgens voor goedkeuring aan het bestuur voor gelegd. Pas daarna kan er met de realisatie worden gestart. Op dat moment wordt het Projectplan verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp en wordt een aannemer gezocht om het werk te bouwen. Naar verwachting zal eind 2019 gestart worden met de daadwerkelijke realisatie van de maatregelen.

In het schetsontwerp ziet u de onderstaande maatregelen, mocht u daar meer over willen weten dan kunt u op de maatregel klikken.

Planning van het project

Zandwetering Wijhe_WDODelta

Planuitwerking

  • maart-juni: ophalen ideeën bewoners en maken schetsontwerp
  • juni 2018: presenteren schetsontwerp
  • najaar 2018: verwerken reacties en maken ontwerpplan
  • eind 2018: vaststellen ontwerpplan en mogelijkheid indienen zienswijze
  • voorjaar 2019: vaststellen projectplan

Realisatie

  • voorjaar 2019: maken definitief ontwerp/bestek
  • eind 2019: schop in de grond
  • zomer 2020: uitvoering gereed

Het project valt onder de KRW-termijn en moet uiterlijk in 2021 geheel afgerond zijn.

Projectgebied

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van het waterschap, Inge Zandink. Bekijk onze contactgegevens.

Hoofdkantoor_WDOD_voorzijde