Zandwetering Wijhe


Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

Het gedeelte van de Zandwetering bij Wijhe gaan we herinrichten waardoor de waterkwaliteit verbetert. Meer water kan worden opgevangen als het vaak regent en water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

Het gedeelte van de Zandwetering bij Wijhe gaan we herinrichten waardoor de waterkwaliteit verbetert. Meer water kan worden opgevangen als het vaak regent en water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

Het gedeelte van de Zandwetering bij Wijhe gaan we herinrichten waardoor de waterkwaliteit verbetert. Meer water kan worden opgevangen als het vaak regent en water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

Wat gaan we doen

Zandwetering Wijhe_WDODelta

De Zandwetering is één van de watergangen in ons werkgebied die vóór 2021 aan de Europese Kader richtlijn Water (KRW) moet voldoen. Het bovenstroomse deel van de Zandwetering bij Schalkhaar is inmiddels volgens de richtlijn ingericht. Het deel bij Wijhe nog niet. Naast de KRW willen we gelijktijdig inzetten op het voorkomen van verdroging.

In de KRW is vastgelegd dat wij inzetten op het behouden en verbeteren van de flora en fauna en de waterkwaliteit. Om de doelen hiervoor te behalen gaan we onder andere stuwen vispasserbaar maken en natuurvriendelijke oevers aanleggen.

We onderzoeken op dit moment op welke manier we de twee stuwen vispasseerbaar gaan maken. Dat kan namelijk op verschillende manieren. Ook is nog niet bekend op welke plaatsen natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Komende maanden gaan wij hiervoor een plan maken. Tevens maken we een nieuw plan voor het onderhoud van de Zandwetering. Dat is nodig omdat de wetering er straks anders uitziet en een andere manier van onderhoud vraagt.

Inloopbijeenkomst

Wij nodigen u van harte uit voor de 2e inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Zandwetering bij Wijhe. Medewerkers van het waterschap zijn aanwezig om een toelichting te geven op het eerste schetsontwerp. Wij horen graag wat u van het plan vindt.

Datum: dinsdag 26 juni

Tijd: tussen 16:00 en 18:00 uur en tussen19:00 en 20:30 uur

Locatie: de Logtenberg, Boerhaar 16 in Wijhe

We willen de waterkwaliteit van de Zandwetering verbeteren. Hiervoor is het nodig de Zandwetering bij Wijhe opnieuw in te richten. Ook willen we met de herinrichting van de wetering meer water vasthouden bij droogte en meer water opvangen als het vaak regent.

Om dit te bereiken gaan we onder andere natuurvriendelijke oevers aanleggen en stuwen vispasseerbaar maken. In het schetsontwerp kunt u zien waar deze natuurvriendelijke oevers zijn gepland. Ook kunt u zien op welke manier de stuwen vispasseerbaar worden gemaakt.

Recreatie jongens vissen

Planning van het project

Zandwetering Wijhe_WDODelta

Planuitwerking

  • maart – juni 2018: maken voorontwerp
  • zomer: presenteren voorontwerp voor bewoners en belangstellenden
  • oktober: verwerken reacties en maken ontwerpplan
  • najaar: vaststellen ontwerpplan en mogelijkheid indienen zienswijze
  • voorjaar 2019: vaststellen projectplan

Realisatie

  • voorjaar 2019: start uitvoering – maken definitief ontwerp/bestek
  • najaar 2019: schop in de grond
  • zomer 2020: uitvoering gereed

Het project valt onder de KRW-termijn en moet uiterlijk in 2021 geheel afgerond zijn.

Projectgebied

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van het waterschap, Inge Zandink. Bekijk onze contactgegevens.

Hoofdkantoor_WDOD_voorzijde