Waterbewust Bouwen

Bewoners kunnen zelf investeren in het verkleinen van mogelijke overstromingsschade. Door waterbestendig te bouwen, vergroten ze de basisbescherming die regionale waterkeringen bieden. Gemeenten, provincie en waterschap ondersteunen bewoners graag bij hun initiatieven.

Het doel van het project is om samen met de bewoners/ondernemers van de Kampereilanden een toolbox te maken. Bewoners kunnen hiervan gebruik maken op het moment van een verbouwing, uitbreiding of vervanging van uw woning of bedrijf. De toolbox komt in 2016 beschikbaar en bestaat uit concrete handvatten voor waterveilig en duurzaam bouwen. Zoals verschillende bouwtechnieken die passen binnen de ruimtelijke kaders van het Nationaal Landschap. De toolbox bevat specifieke polder- en erfgerichte informatie over wat er gebeurt in het geval van een overstroming. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van financiële ondersteuning. De toolbox zal steeds verder worden gevuld met ervaringen en oplossingen uit de praktijk. De gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt en adviseren ook over bijvoorbeeld bestemmingsplan en vergunningen.

Voortgang

Als onderdeel van de toolbox is een Ruimtelijk Perspectief uitgewerkt, dat op 29 september 2015 tijdens een bewonersavond is gepresenteerd. Daar werd ook een film getoond die duidelijk maakt dat de robuuste dijk die wordt aangelegd er voor zorgt dat er minder water de buitenpolders instroomt, dan bij een dijkdoorbraak.De komende periode worden nieuwe hoogwatersimulaties georganiseerd. Ook wordt een website ontwikkeld, waar de toolbox gebruikt kan worden. Het waterschap werkt aan een instrument om de gevolgen van een overstroming beter in beeld te brengen: waar komt het water precies en hoe hoog komt het dan? Het inschatten van een overstromingsscenario is complex. Er zijn veel factoren in het spel, zoals de windkracht en windrichting, de sluitingstijd van Ramspol, de wateraanvoer vanuit Overijssel en Drenthe in het Zwarte Meer, de locatie en de grootte van een eventueel gat in de dijk. Het waterschap is bezig met het bepalen van goede uitgangspunten. In het voorjaar van 2016 is er een concept gereed.

Contact

Met vragen over waterbewust bouwen, kunt u contact opnemen de heer Warner Poortman van de gemeente Kampen, telefonisch via (038) 339 29 99 of per mail: w.poortman@kampen.nl. Of met mevrouw Heike van Blom, gemeente Zwartewaterland, telefonisch via (038) 385 30 53 of per mail: h.vanblom@zwartewaterland.nl.


'Hoge terperven'

Erftype 1

'Lage rode erven'

Erftype 2

'Ruilverkavelingserven'

Erftype 3

'Jonge erven'

Erftype 4