Dijkversterking Goot en Veneriete

Uit onderzoek is gebleken dat korte stukken dijk langs de Goot en Veneriete maximaal 15 centimeter te laag zijn.

De afgekeurde dijkvakken zijn aangegeven in het kaartje hiernaast. Ook is onderzoek gedaan naar de zogeheten kunstwerken (stuwen, inlaat- en uitlaatgemalen). Deze kunstwerken voldoen aan de gestelde waterveiligheidsnorm.

Het waterschap heeft aan het eind van de zomer van 2015 de dijkversterking uitgevoerd. Het project is daarmee succesvol afgerond.


Lokaties dijkverbetering langs Goot en Veneriete

Kaart Dijkverbetering Goot en Veneriete (4)