Waterveiligheid Kampereilanden


De Kampereilanden stapsgewijs veiliger

Luchtfoto Kampereiland

De Kampereilanden is een kwetsbaar gebied voor overstroming vanuit de IJssel of het Zwarte Meer. In 2012 is het waterschap een gebiedsproces gestart.

Overheden, belangenorganisaties en bewoners bespreken maatregelen en voeren ze uit om de kans op een overstroming te verkleinen en de gevolgen daarvan te beperken.

Een goede voorbereiding op hoogwater lukt alleen als alle partijen hun steentje bijdragen. Op deze website vindt u informatie over de verschillende projecten die zijn gestart.

Vier projecten vergroten de waterveiligheid

Waterveiligheid Kampereiland

SMS'je bij hoogwater

sms

Het waterschap heeft een SMS dienst ingesteld. Bewoners op de Kampereilanden en andere geinteresseerden krijgen een SMS bericht als hoogwater dreigt.

Op 10 maart 2016 is er een testbericht verstuurd. Heeft u geen testbericht ontvangen en wilt u zich aanmelden? Vul uw gegevens dan in op het aanmeldformulier SMS-dienst. Wij voegen uw nummer dan toe aan onze lijst.

KEI brigade

IMG_2642

De KEI brigade is een team vrijwilligers dat bij een hoogwaterdreiging zandzakken langs het Zwarte Meer legt. De brigade stopt als de dijkverbeteringsmaatregelen klaar zijn. De brigade bestaat uit 250 vrijwilligers uit de omgeving van Kampen, man en vrouw, jong en oud. De brigade wordt ingezet op de kaden langs het Zwartemeer. Kom jij ook in actie? Meld u nu aan!

Contact

Hoofkantoor_WDOD_front

Voor algemene informatie over dit project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Esther van Zundert. Bekijk onze contactgegevens.