Waterberging Veldhoekerweg


Inleiding

In de huidige situatie is het watersysteem van de Kolkwetering voornamelijk gericht op de aanvoer en afvoer van water. Het realiseren van meer ruimte voor water in de vorm van waterbergingen is noodzakelijk. Dit levert een veerkrachtiger watersysteem op die de gevolgen van extreme neerslag, mede als gevolg van de klimaatsverandering, kan opvangen. De berging ligt op een laag gelegen locatie.

De in te richten percelen liggen ten noordoosten van Heino, gemeente Raalte. De percelen liggen in het stroomgebied van de Kolkwetering (zie kaart).

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Ed Maatman. Bekijk onze contactgegevens.

Projectinformatie

De waterbergingen, met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 1 hectare,  zijn nodig om tijdens piekafvoeren van de Kolkwetering het overtollige water tijdelijk te kunnen opvangen. De percelen grenzen aan de Kolkwetering en worden afgegraven tot ca. 10 centimeter boven zomerpeil. In normale situatie staat er geen water in de berging. In een periode met hoge afvoeren wordt het overtollige water tijdelijk ‘geparkeerd’. De berging wordt ingericht als kruidenrijk grasland en staat dan ook grote delen van het jaar droog. Over een lengte van ca. 500 meter word de watergang ingericht voor breedspoormachines. Hiervoor wordt een extra duiker gelegd en een bestaande duiker verlengd.

Uitvoering

De uitvoering start rond 1 november 2016.

waterberging5
waterberging bij Aver Heino