Ramelerwaterleiding


Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Wilgert Veldman. Voor het dagelijks toezicht kunt u contact opnemen met Roel van der Horst. Bekijk onze contactgegevens.

Ramelerwaterleiding

Het waterschap heeft de Ramelerwaterleiding aangepast. Dat was nodig om aan de huidige Europese en landelijke regels te voldoen en onze eigen doelstellingen. In het project zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en maatregelen genomen waardoor vissen obstakels kunnen passeren. In het projectplan Ramelerwaterleiding zijn de maatregelen beschreven.

Uitvoering

NONAK BV in Ommen heeft het project in 2015 uitgevoerd.

Bijeenkomsten

Inloopbijeenkomst 10 juni 2015

De aannemer NONAK BV heeft voor de uitvoering startte een inloopbijeenkomst gehouden, op 10 juni 2015 in Broekland. Medewerkers van de aannemer gaven een toelichting op de uit te voeren werkzaamheden, bereikbaarheid, de planning en de communicatie gedurende de uitvoering.

Beheer & Onderhoud (B&O) gesprekken 21 mei 2013

Als onderdeel van het project heeft het waterschap een nieuwe manier van beheren en onderhouden geïntroduceerd. Hiervoer zijn op 21 mei 2013 gesprekken geweest met eigenaren van aanliggende percelen. Meer informatie over de B&O visie is te downloaden in het blok 'Toekomstig onderhoud' op deze pagina.