Landinrichting Olst-Wesepe


6e Projectplan (september 2015)

Aanpassing deeltrajecten (pdf, 596 kB)

Zandwetering en Koppeleiding.

Olst-Wesepe

Overzichtskaart gerealiseerde werkzaamheden

Kaart Olst-Wesepe

Landinrichting Olst-Wesepe

In het gebied tussen Olst en Heeten (Landinrichting Olst-Wesepe) hebben we maatregelen genomen om wateroverlast in natte tijden en droogte in lange droge perioden tegen te gaan. Om dat te bereiken hebben we tussen Olst en Heeten in totaal zo'n 40 ha laaggelegen gebied als waterberging ingericht.

Uitvoeringscommissie

De uitvoeringscommissie Olst-Wesepe was nauw betrokken bij de werkzaamheden. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, LTO (Land en Tuinbouw Organisatie) en de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. De Dienst Landelijk gebied (DLG) begeleidde de uitvoering.

Twee soorten berging

Er zijn in theorie twee mogelijkheden om een waterberging in te richten. De eerste is puur ingericht voor de opvang van water en bij de tweede is kan de landbouw het gebied mede gebruiken. In Olst-Wesepe zijn beide soorten bergingen aangelegd.

Bij een waterberging is een (gedeelte van) een perceel afgegraven voor de opvang van water. Het afgraven gebeurt meestal enkele centimeters boven het zomerpeil van de aanliggende watergang. Omdat waterbergingen net boven het zomerpeil liggen, stromen deze snel onder en lopen ze ook snel weer leeg.

Het fenomeen landbouwberging is relatief nieuw. Landbouwbergingen worden minder diep afgegraven dan waterbergingen, bijvoorbeeld 10 cm boven het zomerpeil. Bovendien wordt de bouwvoor (vruchtbare laag aarde) teruggezet, waardoor begroeiing en landbouwkundig medegebruik mogelijk is.

Uitvoering in 6 stappen

Het project is volgens 6 projectplannen uitgevoerd en werd eind 2015 opgeleverd. Enkele mijlpalen zijn:

  • Op woensdag 14 november 2012 startte de landinrichting officieel. Lid van het dagelijks bestuur Bartus Jonkman en LTO-bestuurslid Gerrit Tuten voerden graafwerkzaamheden uit op het schouwpad Spekschateweg en Kerkmeijer.
  • Eind 2013 en begin 2014 zijn twee landbouwbergingen aangelegd. Eén aan de Stokvisweg in Heeten (Witteveensleiding bij het Overijssels Kanaal) en de tweede bij de Holstweg bij Olst.
  • In augustus 2014 startte de aanleg van de circa elf hectare landbouwberging, hoofdzakelijk in de gemeente Raalte. In totaal werd ca. 11 hectare ingericht voor waterberging en ca. 60.000 m3 grond verzet.
  • In het voorjaar van 2015 werden de wateropgaven in Olst Wesepe uitgevoerd.
  • In de zomer van 2015 werd de beheer- en onderhoudsvisie ingevoerd.
  • Eind 2015 werd de aanpassing van de deeltrajecten Zandwetering en Koppeleiding afgerond.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Ed Maatman. Bekijk onze contactgegevens.

Voor vragen over de uitvoering van het project kunt u contact opnemen met de toezichthouder van het waterschap, Ferry Zieleman.

Voor vragen over de inrichting van de onderhoudsroutes kunt u contact opnemen met Arjan Kalter van het waterschap.

Voor meer informatie over projecten 'Ruimte om te leven met water' in het gebied Olst-Wesepe kunt u contact opnemen met Eva Brinkhof van het waterschap.

Voor de aannemer Hoogeboom Raalte is uitvoerder Klaas Jan Wierenga het aanspreekpunt. Hij is bereikbaar via 06 10 43 37 47 of per e-mail kwierenga@hoogeboom-raalte.nl.

Olst-Wesepe