Vervanging klepkeringen Kampen-Midden


Uitvoering werkzaamheden

Uitvoering werkzaamheden

Momenteel wordt het technisch ontwerp verder uitgewerkt door een Bouwteam. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van aannemer Dura Vermeer, de gemeente Kampen en het waterschap. In nauwe samenwerking wordt het werk uitgevoerd.

Natuurlijk houden we omwonenden op de hoogte van de uitvoeringswerkzaamheden en de omleidingsroutes.

Planning

helloquence-51716-unsplash

De planning is erop gericht dat het verwijderen van de klepkeringen en het aanbrengen van de fundering voor de nieuwe schotbalkkeringen worden uitgevoerd in de periode september tot medio oktober 2019. Tijdens deze periode kan er sprake zijn van geluidsoverlast, beperkte bereikbaarheid en  verkeersomleidingen.

Schotbalkkeringen

Foto 28

Uit onderzoek is gebleken dat deze keringen een betrouwbaar alternatief zijn voor de huidige klepkeringen. Schotbalken zijn al vanaf de aanleg een belangrijk onderdeel van de waterkering Kampen-Midden. De ervaringen hiermee zijn wat betreft bedrijfszekerheid en opbouw positief.

Locaties vervangen klepkeringen

Door op de + of - te klikken kunt u in- of uitzoomen om de exacte locaties van de klepkeringen te vinden.

Geen verkeershinder

hoogwaterbrigade2

De waterkering loopt in Kampen door stedelijk gebied met veel verkeer. Het vele onderhoud aan de klepkeringen veroorzaakt de nodige verkeershinder. Door het toepassen van schotbalkkeringen behoort dit tot het verleden.