Vervanging klepkeringen Kampen-Midden


Uitvoering werkzaamheden

Uitvoering werkzaamheden

De vervanging van de klepkeringen Stadsbrug Stadsherberg, Oorgat en Vloeddijk staat gepland in de periode van 2 september tot eind september. Daarna volgen de klepkeringen Stadsbrug ABN AMRO kantoor en Van Heutszplein vanaf eind september tot 25 oktober.

In deze periode kan er sprake zijn van geluidsoverlast, beperkte bereikbaarheid en zijn er verkeersomleidingen.

Het bouwteam bestaat uit vertegenwoordigers van aannemer Dura Vermeer, de gemeente Kampen en het waterschap. In nauwe samenwerking wordt het werk uitgevoerd.

Planning

helloquence-51716-unsplash

De planning is erop gericht dat het verwijderen van de klepkeringen en het aanbrengen van de fundering voor de nieuwe schotbalkkeringen worden uitgevoerd in de periode september tot eind oktober 2019. Tijdens deze periode kan er sprake zijn van geluidsoverlast, beperkte bereikbaarheid en  verkeersomleidingen.

Schotbalkkeringen

Foto 28

De waterkering loopt in Kampen door stedelijk gebied met veel verkeer. Het vele onderhoud aan de klepkeringen veroorzaakt de nodige verkeershinder. Door het toepassen van schotbalkkeringen behoort dit tot het verleden.

Uit onderzoek is gebleken dat deze keringen een betrouwbaar alternatief zijn voor de huidige klepkeringen. Schotbalken zijn al vanaf de aanleg een belangrijk onderdeel van de waterkering Kampen-Midden. De ervaringen hiermee zijn wat betreft bedrijfszekerheid en opbouw positief.

Locaties vervangen klepkeringen

Door op de + of - te klikken kunt u in- of uitzoomen om de exacte locaties van de klepkeringen te vinden.