Stuwcomplexen Vilsteren en Vechterweerd


Inspectie en onderhoud

Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterpeilbeheer en scheepvaartbeheer op de Vecht. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de stuwencomplexen in goede conditie verkeren. Dit bereiken we door om de zeven jaar een inspectie uit te voeren gevolgd door uitvoering van het noodzakelijke onderhoud.

Planning

In juli 2016 zijn we gestart met het onderzoek om inzicht te krijgen in welke staat de stuwcomplexen verkeren en beoordelen we de bedrijfszekerheid. Tijdens de inspectierondes zijn een aantal gebreken geconstateerd die met spoed gerepareerd zijn. De andere herstelwerkzaamheden worden volgens planning in 2017 en 2018 uitgevoerd.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Ad Koppejan. Bekijk onze contactgegevens.

Nieuws en media

Video artikel De Stentor februari 2018

Artikel RTV Oost februari 2018

Artikel De Toren november 2017 (pdf, 610 kB)

Persbericht WDODelta oktober 2017

Artikel De Stentor maart 2017 (pdf, 355 kB)

IMG_0011

Nieuws

In de periode van 23 oktober 2017 t/m 28 maart 2018 renoveert het waterschap de schutsluizen in de Vecht bij de stuwen Vilsteren en Vechterweerd.

Hierdoor is in deze periode de scheepvaart langs de stuwen gestremd. Dit is ook met een scheepvaartbericht op www.vaarweginformatie.nl door Rijkswaterstaat bekend gemaakt.

Om hinder voor de pleziervaart te voorkomen voeren wij het onderhoud uit buiten het vaarseizoen. De passerende fietsers en voetgangers ondervinden geen stagnatie door de werkzaamheden.

De belangrijkste uit te voeren werkzaamheden zijn:

  • vernieuwing alle sluisdeuren;
  • revisie bedieningsmiddelen sluis;
  • herstel metselwerk en voegen.

Deze sluizen zijn voor de scheepvaart gestremd vanwege renovatiewerkzaamheden in de periode 23 oktober 2017 t/m 28 maart 2018.