Stenendijk


Inleiding

Er is groot onderhoud gepland aan de Stenendijk te Hasselt. De reden hiervoor is dat op veel plaatsen het voegwerk en het metselwerk in een slechte staat verkeren. De reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de eisen en randvoorwaarden van het bevoegd gezag. Er wordt rekening gehouden met materialen in soort en kleur passend bij bestaand metselwerk.

De Stenendijk is een Rijksmonument.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Ad Koppejan. Bekijk onze contactgegevens.

Planning

De verwachting is dat het werk in 2018 wordt uitgevoerd.

Nieuws en media

Stenendijk

Gepland groot onderhoud aan de Stenendijk te Hasselt