Spoortippe en Punthorst (herinrichting)


Ruimte voor water

impressie

We streven naar duurzame watersystemen voor onder ander de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Om dit ook in de landinrichting Staphorst te realiseren gaat het waterschap een aantal watergangen aanpassen (herprofileren) en een locatie langs de Beentjesgraven inrichten voor een waterberging. Zo ontstaat meer ruimte in het watersysteem, waardoor wateroverlast of droogte vermindert.

We nemen hiervoor maatregelen zoals afgesproken in het Ontwerp inrichtingsplan Staphorst.

Inloopbijeenkomst 16 april

Inloopbijeenkomsten

Wij informeren u graag over de voortgang van het project Duurzaam watersysteem Spoortippe en Punthorst op:

dinsdag 16 april tussen 16.00 - 20.30 uur in Zaal Spoorzicht, Gemeenteweg 171 te Staphorst.

Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende specialisten van het waterschap aanwezig om in gesprek te gaan over de plannen. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van de Landinrichting Staphorst aanwezig om eventuele vragen over dit onderwerp te beantwoorden. U bent van harte welkom.

Wij houden informatieavonden naast individuele gesprekken met de bewoners en gebruikers in het gebied. Zo heeft iedereen de gelegenheid om te reageren op de plannen.

Wat gaan we doen

Wat gaan we doen

In het landinrichtingsproject Staphorst zijn onder andere stroken grond langs watergangen toegewezen aan het waterschap voor het robuuster inrichten van het watersysteem. Door het realiseren van een robuuster systeem is het gebied minder kwetsbaar voor wateroverlast en biedt het mogelijkheden om het water in droge perioden langer vast te houden.

Planning

Het plan voor de watermaatregelen is uitgewerkt volgens het vastgestelde Landinrichtingsplan Staphorst. Het plan kan pas gerealiseerd worden als het ruilplan voor de landinrichting definitief is en de kaveloverdracht is gepasseerd. Naar verwachting zal dit in januari 2020 plaatsvinden. Dit betekent dat we tot eind 2019 het plan voor de watermaatregelen verder gaan voorbereiden en in procedure brengen. Dat gaat in de vorm van een zogenaamd projectplan Waterwet.

Contact

Hoofdkantoor Zwolle

Voor meer informatie of vragen en opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Dinant Hommes, e-mail: dinanthommes@wdodelta.nl, tel.nr.: 088 233 1200.

Bekijk onze contactgegevens.

Nieuws en media

impressie zonnepark

Nieuwsbrief april 2019 (pdf, 779 kB)

Maatregelenkaart april 2019 (pdf, 2.2 MB)

Waterberging vol zonnepanelen (Stentor, april 2019)

Nieuwsbrief juni 2018 (pdf, 1.7 MB)

Achtergrond informatie

Voor meer (achtergrond) informatie verwijzen wij u graag naar de websites van:

Provincie Overijssel, Gemeente Staphorst en Landschap Overijssel.