Spoortippe en Punthorst (herinrichting)


Ruimte voor water

We streven naar duurzame watersystemen voor onder ander de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Om dit ook in de landinrichting Staphorst te realiseren gaat het waterschap een aantal watergangen aanpassen (herprofileren) en een locatie langs de Beentjesgraven inrichten voor een waterberging. Zo ontstaat meer ruimte in het watersysteem, waardoor wateroverlast of droogte vermindert.

We nemen hiervoor maatregelen zoals afgesproken in het Ontwerp inrichtingsplan Staphorst.

Impressie_Streitenvaart aangepast

Inloopbijeenkomst

Het waterschap wil in verbinding zijn met de omgeving. Daarom houden we informatieavonden naast individuele gesprekken met de bewoners en gebruikers in het gebied. Zo heeft iedereen de gelegenheid om te reageren op de plannen.

Wij willen u graag het eerste concept-inrichtingsplan presenteren tijdens een inloopbijeenkomst op:

dinsdag 12 juni tussen 16.00 - 20.30 uur in Zaal Spoorzicht, Gemeenteweg 171 te Staphorst.

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn verschillende specialisten van het waterschap aanwezig om in gesprek te gaan over de plannen. Daarnaast zijn medewerkers van de provincie Overijssels aanwezig om eventuele vragen over de Landinrichting Staphorst te beantwoorden.

We zijn benieuwd naar uw mening over de plannen en zien de inloopbijeenkomst als een belangrijke gezamenlijke stap richting een definitief plan.

Tot ziens op 12 juni aanstaande. De koffie staat klaar!

Wat gaan we doen

In het landinrichtingsproject Staphorst zijn onder andere stroken grond langs watergangen toegewezen aan het waterschap voor het robuuster inrichten van het watersysteem. Door het realiseren van een robuuster systeem is het gebied minder kwetsbaar voor wateroverlast en biedt het mogelijkheden om het water in droge perioden langer vast te houden.

Planning

We werken op dit moment aan de plannen. Bij de uitwerking wordt natuurlijk zoveel mogelijk rekening gehouden met de verkregen informatie uit het gebied. We denken nog voor de zomervakantie van 2018 de concept ontwerpen te kunnen presenteren. Naast individuele gesprekken met de bewoners en gebruikers in het gebied organiseren we binnenkort ook inloopbijeenkomsten waarin iedereen de gelegenheid heeft te reageren op de plannen. In de tweede helft van 2018 zullen de plannen ter inzage worden gelegd en kan naar verwachting de realisatie in 2019 plaatsvinden.

Contact

Voor meer informatie of vragen en opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Dinant Hommes, e-mail: dinanthommes@wdodelta.nl, tel.nr.: 088 233 1200.

Bekijk onze contactgegevens.

Hoofdkantoor_WDOD_voorzijde

Nieuws en media

Nieuwsbrief juni 2018 (pdf, 1.7 MB)

Achtergrond informatie

Voor meer (achtergrond) informatie verwijzen wij u graag naar de websites van:

Provincie Overijssel

Gemeente Staphorst

Landschap Overijssel

Recreatie jongens vissen