Uitbreiding rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Kampen


Inleiding

RWZI Kampen 1De uitbreiding van de rioolwaterzuivering aan de Oslokade 2 in Kampen is noodzakelijk omdat de installatie volbelast is. Verdere toename van bewoners en industrie in Kampen en IJsselmuiden is reden van de uitbreiding om aan de gestelde eisen voor lozing van het gezuiverde water in de IJssel te blijven voldoen.

De belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden zijn de bouw van een nieuwe slibbuffer en een nieuw beluchtingscircuit en het slopen van de bestaande gistingstoren. Alle werkzaamheden vinden binnen de huidige locatie plaats.

Na de uitbreiding is de zuiveringscapaciteit van de installatie verhoogd van 81.500 naar 98.000 vervuilingseenheden (ve). 1 ve staat voor de vervuilingswaarde van het afvalwater dat gemiddeld door 1 persoon per etmaal wordt geloosd.

Duurzaam

Naast de uitbreiding van de installatie voert het waterschap ook een maatregel uit om energie te besparen. Dit gaat om de vervanging van 3 blowers (installaties om zuurstof in te blazen voor het zuiveringsproces) voor moderne energiezuinige installaties. Dit levert een jaarlijkse besparing op van € 12.000.

Planning

De planning is erop gericht dat de werkzaamheden in oktober 2017 van start gaan en in december 2018 zijn afgerond.

Verwerken zuiveringsslib

Bij het zuiveren van afvalwater komt slib vrij. Tot voor kort werd dit slib vergist op de rioolwaterzuivering Kampen. Om reden van efficiëntie vindt de slibvergisting niet meer in Kampen plaatst maar op de nieuwe installatie op de rioolwaterzuivering Zwolle die medio 2018 in bedrijf gaat.

Bekijk alle informatie op grondstoffen- en energiefabriek te Zwolle en Echten en Slibontwatering.

Zuiveren van afvalwater

Het schoner maken van water is een belangrijke taak van het waterschap. We zuiveren huishoudelijk en industrieel afvalwater. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit. De afvalwaterbehandeling doen we samen met gemeenten, die de zorg hebben voor de riolering. Na het zuiveren is het water weer zo schoon, dat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Benieuwd hoe het zuiveringsproces in zijn werk gaat? Bekijk onze pagina Zuiveren van afvalwater,

Van Plas tot Plas

Contact

Voor algemene informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider, Geert Jan de Wit. Bekijk onze contactgegevens.