Robuust watersysteem brongebied Oude Diep Midden-Drenthe


Oude Diep

Het robuuste watersysteem brongebied Oude Diep Midden-Drenthe krijgt een upgrade. De kwaliteit van het buitenwater verbetert, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

In overleg met omgeving wordt de focus gelegd op maatregelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, zodat de huidige knelpunten in het systeem worden verholpen.

Ruimte voor water

Ruimte voor water

Het doel is om het watersysteem te laten voldoen aan de normen voor wateroverlast (Nationaal Bestuursakkoord Water) en uitvoering te geven aan de opgaven voor Kader Richtlijn Water. We willen het beeksysteem Oude Diep herstellen. In overleg met de omgeving is gekozen om maatregelen te treffen, waarmee de huidige knelpunten in het systeem verholpen worden. De klimaatverandering tot 2050 is daarmee vooralsnog niet volledig opgevangen.

Het brongebied Oude Diep is gelegen in de gemeente Midden Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal. Het projectgebied bedraagt ongeveer 4.650 ha, met landbouw (hoofdzakelijk akkerbouw en grasland) en natuur als belangrijkste functies. ln het gebied liggen de dorpen Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge.

Het definitieve projectplan kan hier digitaal (pdf, 3.1 MB) worden ingezien.

Wat gaan we doen

Wat gaan we doen

  • 13 kilometer, aan een kant, verbreden van hoofdwatergangen voor waterberging en natuurontwikkeling;
  • de aanleg van waterbergingen;
  • het ophogen van te laag gelegen percelen;
  • het vergroten van duikers;
  • het verruimen van diverse haakse bochten in hoofdwatergangen;
  • het automatiseren van een stuw;
  • het buiten werking stellen van drainagesystemen in natuurgebieden;
  • het vispasseerbaar maken van vier stuwen.

Na onze waterwerkzaamheden voldoet brongebied Oude Diep in Midden-Drenthe aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Nieuwsbrief oktober 2019

PFAS?

Vanaf juli 2019 hanteert het Rijk aanvullende regels voor het toepassen van grond en bagger met PFAS. U zult dit wel in de kranten gelezen hebben. PFAS zijn stoffen die onder andere in alledaagse producten als verf, kleding en cosmetica worden gebruikt. Ook dit project heeft hiermee te maken.

Wat is er veranderd?

Tot voor kort konden we binnen bepaalde gebieden met een vergelijkbare bodem-kwaliteit gronden zonder aanvullend onderzoek verplaatsen. Sinds kort moeten we door bodemonderzoek aantonen in hoeverre PFAS in de grond zit. > Lees verder over de 'resultaten' en 'hoe verder' in de nieuwsbrief (pdf, 737 kB) van oktober 2019.

Verruimen watergang Oude Diep

Werk in uitvoering

Combinatie NTP en Van Reel heeft de aanbesteding gewonnen. Deze aanneemcombinatie is inmiddels gestart met de uitvoering. Omgevingsmanager namens combinatie NTP / Van Reel is Jaap Jansen, tel.: 06-54352540. Uitvoerder van Van Reel, Rinus Willems, zorgt voor de dagelijkse aansturing van de werkzaamheden, tel.: 06-20605598.

Na onze waterwerkzaamheden voldoet brongebied Oude Diep in Midden-Drenthe aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Contact

Contact

Vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met:

Projectgebied

Het brongebied Oude Diep ligt in de gemeente Midden Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal. In dit gebied liggen de dorpen Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge. Het projectgebied telt ongeveer 4.650 hectare. Het gaat om landbouwgronden (veel akkerbouw en grasland) en natuurgebieden.

Volg dit project!

App Waterwerk

Dit project is ook te volgen via een applicatie op uw smartphone. In deze app vindt u allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, filmpjes en mediaberichten. Ook zullen we regelmatig foto’s van de werkzaamheden plaatsen. Verder kunt u via de App vragen stellen, meldingen doen of u aanmelden voor de nieuwsbrief. Ga naar de AppStore of de Google Play Store, zoek op Waterwerk en start de download.