Renovatie van 60 gemalen en stuwen


Gemaal de Broekhuizen in Dalfsen
Waterschap renoveert gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 340 gemalen en 1.960 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.

Waterschap renoveert gemalen en stuwen
Waterschap renoveert gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 340 gemalen en 1.960 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.

Wat gaan we doen

Wat gaan we doen

We renoveren in de komende vier jaar 60 gemalen en stuwen. Hiervoor zijn overeenkomsten gesloten met de vier aannemers Dubbink, GMB Civiel, Van Heteren Weg- en waterbouw en Dura Vermeer Infra Regionale Werken waarbij elke aannemer de uitvoering van circa 15 objecten voor zijn rekening neemt. De vier aannemers zijn geselecteerd na een intensief aanbestedingstraject.

Het gaat om gemalen en stuwen verspreid in het gehele werkgebied van het waterschap. Dit gebied strekt zich uit van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen. Deze gemalen en stuwen voldoen op een aantal punten niet meer aan de huidige normen voor veiligheid en waterbeheer. Daarom is renovatie of vervanging noodzakelijk.

Waar zijn we aan het werk

>
Door op de plus (+) of min (-) te klikken in de kaart kunt u in- of uitzoomen. Door op één van de gekleurde rondjes te klikken ziet u om welk gemaal/stuw het gaat in ons werkgebied en wat de status is van het project.
Legenda
Blauw in uitvoering
Oranje geplande renovatie
Groen afgerond

Gemaal Oosterboer gereed

Gemaal Oosterboer

Dit gemaal in Meppel zorgt ervoor dat de laaggelegen woonwijk Oosterboer en omgeving in perioden met veel neerslag en het nodige kwelwater droge voeten houden. In het nieuwe gemaal staan 2 pompen met elk een capaciteit van 25 kubieke meter per minuut. Per uur kan 3.000 kubieke meter water worden verpompt naar de Hoogeveense Vaart. Dat is ongeveer de inhoud van een Olympisch zwembad. Met het gemaal kan het waterschap weer dertig jaar vooruit.

Het gemaal is uitgevoerd met visvriendelijke pompen. Dit betekent dat vissen hier zonder gevaar kunnen passeren. Via een speciale leiding kunnen vissen ook vanuit de vaart het gebied inzwemmen. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand.

Gemaal Weerwille gereed

Gemaal Weerwille in Drenthe is klaar voor de toekomst! Het gemaal ligt in watergang Wold AA in de gemeente De Wolden. Inmiddels voldoet het gemaal weer aan de huidige normen voor veiligheid en waterbeheer. Het gemaal is uitgevoerd met visvriendelijke pompen. Dit betekent dat vissen hier zonder gevaar kunnen passeren. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand.

Contact

Gemaal Stroink

Meer informatie of vragen over de renovatie van onze gemalen en stuwen? Neem contact op met omgevingsmanager Marjan Vervoort via marjanvervoort@wdodelta.nl of via tel.nr.: 088-2331200.

Is er sprake van een calamiteit? Neem dan direct contact met ons op. U kunt ons zeven dagen per week, 24 uur per dag bereiken op 088-2331200. Wij gaan dan zo snel mogelijk aan de slag om de calamiteit te verhelpen.

Europese Unie

Europese Unie

Sommige, te renoveren, gemalen en stuwen worden ondersteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Het betreft de gemalen Wetering, Halfweg, Giethoorn en Leenders.

Plattelandsontwikkeling 2014-2020