Renovatie van 60 gemalen en stuwen


Gemaal de Broekhuizen in Dalfsen
Waterschap renoveert gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 340 gemalen en 1.960 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.

Waterschap renoveert gemalen en stuwen
Waterschap renoveert gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 340 gemalen en 1.960 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.

Wat gaan we doen

Wat gaan we doen

We renoveren in de komende vier jaar 60 gemalen en stuwen. Hiervoor zijn overeenkomsten gesloten met de vier aannemers Dubbink, GMB Civiel, Van Heteren Weg- en waterbouw en Dura Vermeer Infra Regionale Werken waarbij elke aannemer de uitvoering van circa 15 objecten voor zijn rekening neemt. De vier aannemers zijn geselecteerd na een intensief aanbestedingstraject.

Het gaat om gemalen en stuwen verspreid in het gehele werkgebied van het waterschap. Dit gebied strekt zich uit van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen. Deze gemalen en stuwen voldoen op een aantal punten niet meer aan de huidige normen voor veiligheid en waterbeheer. Daarom is renovatie of vervanging noodzakelijk.

Waar zijn we aan het werk

>
Door op de plus (+) of min (-) te klikken in de kaart kunt u in- of uitzoomen. Door op één van de gekleurde rondjes te klikken ziet u om welk gemaal/stuw het gaat in ons werkgebied en wat de status is van het project.
Legenda
Blauw in uitvoering
Oranje in voorbereiding
Groen afgerond

Actueel

Gemaal Oosterboer
Het Rumptigerpad langs de Hoogeveense Vaart in Meppel is vanaf maandag 3 februari weer open voor (brom)fietsers en voetgangers. Door de bouw van het gemaal Oosterboer was dit pad vanaf augustus 2019 afgesloten. Vanwege de overlast door omrijden worden passanten in de ochtend van 3 februari verrast met een presentje.

Het nieuwe gemaal is inmiddels getest en in gebruik gesteld. Er resteert nog een aantal afrondende werkzaamheden zoals het aanbrengen van leuningen en hekwerk rond het gemaal en herstel van het straatwerk. Dit levert geen verkeershinder op. Het oude gemaal is afgelopen week gesloopt.

Renovatie gemaal Wetering

Gemaal Wetering in Noordwest Overijssel is gerenoveerd en de pompcapaciteit aangepast voor flexibel peilbeheer. Hiermee is de derde fase gerealiseerd van het project ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’.
De uitvoering van de laatste fasen 4 en 5: renovatie gemalen Halfweg en Giethoorn en flexibel peilbeheer, gaat in 2020 van start.

Contact

Gemaal Stroink

Meer informatie of vragen over de renovatie van onze gemalen en stuwen? Neem contact op met omgevingsmanager Marjan Vervoort via marjanvervoort@wdodelta.nl of via tel.nr.: 088-2331200.

Is er sprake van een calamiteit? Neem dan direct contact met ons op. U kunt ons zeven dagen per week, 24 uur per dag bereiken op 088-2331200. Wij gaan dan zo snel mogelijk aan de slag om de calamiteit te verhelpen.

Europese Unie

Europese Unie

Sommige, te renoveren, gemalen en stuwen worden ondersteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Plattelandsontwikkeling 2014-2020