Uitkomsten inventarisatie

De voorbereiding van het nieuwe peilbesluit is gestart met het versturen van een enquête en het organiseren van twee inloopbijeenkomsten over het huidige peilbeheer op de Kampereilanden en Haatland. Hier vindt u informatie over de uitkomsten.

De inloopbijeenkomsten vonden plaats op 24 en 26 augustus 2015 in ‘Ons Erf’. Het waren beide goed bezochte avonden, waar de mensen uit het gebied met medewerkers van het waterschap in gesprek gingen over de peilen, het functioneren van het watersysteem en het onderhoud. Het kaartje hiernaast laat zien voor welke percelen het waterschap nu in beeld heeft wat de knelpunten zijn (ongeveer 60). Een groot deel van de boeren lijkt dus tevreden met de huidige situatie.

Binnenkort verschijnt hier meer gedetailleerde informatie over de uitkomsten van de enquete.