Oude Willem, gemeente Westerveld


Wat gaan we doen?

Oude Willem 1

De huidige inrichting van de Oude Willem (landbouwenclave in het Nationaal Park Drents Friese Wold) veroorzaakt verdroging in de aanliggende hoogveentjes, vennen en vochtige heideterreinen. Met dit project streven we naar herstel van de natuurlijke waterhuishouding en een geleidelijke overgang tussen het bos op de hogere gronden en de lagere delen in de Oude Willem.

Ons doel is om de beek volledig te herstellen, waarbij het gebied Oude Willem zich als bovenloop en brongebied van de Vledder Aa zal ontwikkelen. Onder natte omstandigheden kan meer water in het gebied worden vastgehouden. Door dit water gelijkmatiger af te voeren, vermindert de wateroverlast benedenstrooms. Tegelijkertijd levert het water uit de Oude Willem op die manier gedurende een langere periode in het jaar een belangrijke voeding voor de Vledder Aa.

Kijk voor de meest actuele stand van zaken op de site van het Nationaal park Drents Friese Wold.

Media

29-maart-2018: Bewoners Oude Willem: ‘Wij komen in moeras te wonen’

19-maart-2018: Natuur profiteert van meer weer (pdf, 1.4 MB)

Samenwerkende partners

Het waterschap werkt in dit project nauw samen met de provincies Drenthe en Friesland, Prolander, het wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, het Nationaal Park Drents Friese Wold en de gemeenten Oostellingwerf en Westerveld.

Projectgebied

Contact

Hoofdkantoor_WDOD_voorzijde

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Jeroen Visser. Bekijk onze contactgegevens.

Fotoalbum

Oude Willem
Stuw Oude Willem
Gemaal Bosweg
Gemaal Graafstra