Nijeveen-Kolderveen


Het Waterschap Drents Overijsselse Delta doet veel om het water goed te beheren in haar gebied. De natuur blijft echter moeilijk voorspelbaar, en een zeker risico voor wateroverlast blijft. Het wordt warmer en natter in Nederland, en het regent vaker en harder. Kijk maar naar de wateroverlast van de laatste jaren. De landelijke Commissie Waterbeheer heeft maatregelen bedacht die de verwachte wateroverlast en de overstromingen beperken. Het water moet overal in Nederland meer ruimte krijgen, ook in uw woonomgeving.

DSC02553

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 23 maart 2017 hebben wij een inloopbijeenkomst gehouden voor omwonenden en belangstellenden bij Restaurant de Drie Kalkovens in Meppel. Tijdens deze avond gaven wij informatie over de voorbereiding en het vervolg van de geplande werkzaamheden.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief maart 2017 (pdf, 708 kB)

Nieuwsbrief september 2014 (pdf, 871 kB)

Om zoveel mogelijk wateroverlast in uw leefomgeving te voorkomen, gaan wij aan de slag met de polder Nijeveen-Kolderveen.

Projectgebied

Nijveenselanden en poldergebied

De polders Nijeveen en Kolderveen liggen ten noordwesten van Meppel. In het zuidelijk deel van de polder Nijeveen-Kolderveen ontstaat bij hevige neerslag wateroverlast, doordat de afvoer van water richting gemaal Broammeule niet toereikend is. Hierbij speelt de afstand tussen het zuidelijke deel van de polder en het gemaal een belangrijke rol. Deze afstand is maar liefst zes kilometer.

Nieuwveense Landen

De gemeente ontwikkelt hier de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. Er worden in 25 jaar circa 2.100 woningen gebouwd. Het watersysteem in deze wijk is belangrijk voor de opvang en afvoer van hemelwater. Het oppervlaktewater is een belangrijk onderdeel van het stedenbouwkundige concept van de wijk. Rondom Nieuwveense Landen ligt een landbouwgebied.

Samenwerking

De gemeente Meppel en het waterschap hebben gezamenlijk een plan opgesteld voor het waterbeheer in de nieuwe wijk en het oplossen van de wateroverlast in het zuidelijk deel van de polder. De gemeente Meppel neemt de uitvoering van de maatregelen in de nieuwbouwwijk voor zijn rekening en het waterschap is verantwoordelijk voor de aanpassingen in de polder.

Nieuw gemaal

De keuze is gemaakt om één nieuw gemaal te bouwen. Daarmee worden het zuidelijke deel van de polder Nijeveen-Kolderveen, het gebied “Leenders” en de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen bemalen. Door de bouw van het nieuwe gemaal wordt er minder water via gemaal Broammeule afgevoerd. Gemaal Leenders vervalt daarna. In het noorden van de polder neemt daardoor het risico op wateroverlast af. Een groot aantal watergangen in het zuidelijk deel van de polder wordt verruimd.

Achtergrondinformatie

In de afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de waterhuishoudkundige inrichting van zowel de wijk als de omgeving. De gemeente Meppel en het waterschap hebben de resultaten en afspraken hierover vastgelegd in het 'Waterakkoord samenwerking in het waterbeheer'. Onze gezamenlijke doelstelling is om tot een goed functionerend watersysteem te komen. Grontmij werkt aan het watergebiedsplan.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Rutger Dijsselhof. Bekijk onze contactgegevens.

Nijeveen-Kolderveen in beeld

DSC02553