Marswetering Dalfsen


stuw_venneweg
Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

De watergang Marswetering in Dalfsen krijgt een upgrade. De kwaliteit van het buitenwater verbetert, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

Het eerste deel van de werkzaamheden aan de watergang is klaar. Het tweede deel wordt vanaf eind 2018 opgepakt.

Na onze waterwerkzaamheden voldoet de Marswetering aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

vilsterskerkpad
Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

De watergang Marswetering in Dalfsen krijgt een upgrade. De kwaliteit van het buitenwater verbetert, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

Het eerste deel van de werkzaamheden aan de watergang is klaar. Het tweede deel wordt vanaf eind 2018 opgepakt.

Na onze waterwerkzaamheden voldoet de Marswetering aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

stuw_venneweg2
Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

De watergang Marswetering in Dalfsen krijgt een upgrade. De kwaliteit van het buitenwater verbetert, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

Het eerste deel van de werkzaamheden aan de watergang is klaar. Het tweede deel wordt vanaf eind 2018 opgepakt.

Na onze waterwerkzaamheden voldoet de Marswetering aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Inrichting van de Marswetering

De Marswetering is één van de waterlopen in het werkgebied van het waterschap die aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet voldoen. Het inrichtingsproject de Marswetering bestaat uit drie opgaven:

  • verbetering van waterkwaliteit en het opheffen van stuwobstakels voor vissen;
  • meer ruimte bieden voor de opvang van water in de vorm van waterbergingen;
  • verbeterde onderhoudsinrichting.

Twee fases

Het totale project wordt in twee delen uitgevoerd. Fase I is afgerond. We hebben het gebied van stuw Vilsterskerkpad tot stuw Aalshorsterpad aangepakt. Dit noemen we de landgoederenzone.

Fase II, de landbouwzone, betreft het traject vanaf stuw Aalshorsterpad tot gemaal Linterzijl. Hiermee beginnen we eind 2018 of begin 2019.

Plannen voor fase II

Stuw Venneweg (7)

Project Marswetering bestaat uit twee fasen. Fase I is afgerond (van stuw Vilsterskerkpad tot stuw Aalshorsterpad). De plannen voor fase II zijn uitgewerkt en worden de komende weken ter inzage gelegd. Dit traject loopt vanaf stuw Aalshorsterpad tot gemaal Linterzijl plus de Vlierhoek.

Contact

Meer informatie of vragen? Neem contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes via dinanthommes@wdodelta.nl of via tel.nr.: 088-2331200.

Beheer en onderhoud

In de huidige situatie wordt de Marswetering zowel rijdend als varend onderhouden en wordt het maaisel op de droge oever neergelegd. Nu fase I is afgerond zal dit deel van de Marswetering, rijdend worden onderhouden en wordt het maaisel op de onderhoudsroute neergelegd.

Fase I afgerond

Natuurvriendelijke oevers, zeven vispasseerbare stuwen, verbeterde wateraan- en afvoer en waterbergingen. Het resultaat van de werkzaamheden die de afgelopen maanden aan de Marswetering zijn uitgevoerd. Hiermee is het eerste deel van de werkzaamheden aan de watergang klaar. Het tweede deel vanaf stuw Aalshorsterpad tot aan gemaal Linterzijl wordt vanaf eind 2018 opgepakt.

Eind 2017 startten verschillende werkzaamheden aan de Marswetering. Over een lengte van ongeveer zes kilometer vonden er werkzaamheden plaats. Door deze werkzaamheden verbetert op den duur de kwaliteit van het buitenwater, kan meer water worden opgevangen als het vaak regent of juist water langer worden vastgehouden bij droogte.

Volgen van het project?

BouwApp Marswetering Dalfsen_WDODelta

Vanaf heden kunt u de werkzaamheden aan de Marswetering ook volgen via de Bouwapp. Via de app kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, maar ook kunt u opmerkingen of vragen naar ons sturen.

De BouwApp is te downloaden via iTunes of Google Play.

Als u de BouwApp gaat gebruiken, voegt u dan het project Marswetering toe als favoriet. Dan heeft u snel toegang tot het project en ontvangt u meldingen over het project. We sturen alleen meldingen als er belangrijke meldingen of updates zijn. Schakel meldingen dan ook in om actief geïnformeerd te worden als er nieuws is.

Praat mee

Fotoalbum

Marswetering 1
Marswetering 2
IMG_6676
IMG_6677
IMG_6678
Aanleg stuw Vilsters Kerkpad december 2017
20171211_141149
20171214_122716
Aanleg boomstamstuwen januari 2018
Aanleg boomstamstuwen januari 2018
Aanleg boomstamstuwen januari 2018
Damwanden bij stuw Venneweg
2018-01-24-PHOTO-00000003
V stuw Vilsterskerkpad
2018-01-24-PHOTO-00000007
Stuw Tolhuisweg 8 feb 2018
Stuw Tolhuisweg 8 feb 2018
BouwApp Marswetering Dalfsen_WDODelta
Stuw Tolhuisweg 8 feb 2018
Instagram _ Feiten en cijfers concept
Inloopbijeenkomst Marswetering 13 feb 2018
Inloopbijeenkomst Marswetering 13 feb 2018
Inloopbijeenkomst Marswetering 13 feb 2018 (4)
Aanbrengen Stobbes Vilsterskerkpad 16 feb 2018
Boomstamvispassages Vilsterskerkpad 16 feb 2018
Damwanden De Wit passage Tolhuisweg 16 feb 2018
228bf8d3-4d63-4846-bc25-6820419cd5b8
9382a3bf-d418-424c-8275-4b2eb1372b70
Baggeren Den Alshorst
Plaatsen sifon Den Aalshorst 16 maart 2018
Bekkenpassage Den Aalshorst 22 maart 2018
Stuw Milligersteeg, bypass 23 maart 2018
Heinoseweg, plaatsing nieuwe sifon, 28 maart 2018 3
Heinoseweg Marswetering WDODelta 12 april 2018
Bergeralle

Projectgebied Marswetering