Marswetering Dalfsen


Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

De watergang Marswetering in Dalfsen krijgt een upgrade. De kwaliteit van het buitenwater verbetert, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

We zijn gestart met de waterwerkzaamheden en ronden het geheel in het voorjaar van 2018 af. Door de update verandert de manier van onderhoud aan deze watergang.

Na onze waterwerkzaamheden voldoet de Marswetering aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

De watergang Marswetering in Dalfsen krijgt een upgrade. De kwaliteit van het buitenwater verbetert, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

We zijn gestart met de waterwerkzaamheden en ronden het geheel in het voorjaar van 2018 af. Door de update verandert de manier van onderhoud aan deze watergang.

Na onze waterwerkzaamheden voldoet de Marswetering aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

De watergang Marswetering in Dalfsen krijgt een upgrade. De kwaliteit van het buitenwater verbetert, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

We zijn gestart met de waterwerkzaamheden en ronden het geheel in het voorjaar van 2018 af. Door de update verandert de manier van onderhoud aan deze watergang.

Na onze waterwerkzaamheden voldoet de Marswetering aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Inrichting van de Marswetering

De Marswetering is één van de waterlopen in het werkgebied van het waterschap die aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet voldoen. Het inrichtingsproject de Marswetering bestaat uit drie opgaven:

  • verbetering van waterkwaliteit en het opheffen van stuwobstakels voor vissen;
  • meer ruimte bieden voor de opvang van water in de vorm van waterbergingen;
  • verbeterde onderhoudsinrichting.

Het totale project wordt in twee delen uitgevoerd. In deze fase I pakken we het gebied aan van stuw Vilsterskerkpad tot stuw Aalshorsterpad. Dit noemen we de landgoederenzone. Fase II, de landbouwzone, betreft het traject vanaf stuw Aalshorsterpad tot gemaal Linterzijl. Hiermee beginnen we eind 2018 of begin 2019.

Actueel

De werkzaamheden bij de Heinoseweg, ter hoogte van de Marswetering zijn gereed en de weg is weer open.

12-04-2018: Heinoseweg weer open

27-03-2018: Werkzaamheden rondom Marswetering

22-03-2018: Werk aan de Marswetering/

12-03-2018: Marswetering en de vistrappetjes

Heinoseweg Marswetering WDODelta 12 april 2018

Planning fase I

Het project is eind november 2017 gestart en wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte. Het project is naar verwachting eind april 2018 klaar.

Plannen voor fase II

Project Marswetering bestaat uit twee fasen. Fase I is momenteel volop in uitvoering. Ondertussen werken we aan het voorlopig ontwerp voor fase II. Dit traject loopt vanaf stuw Aalshorsterpad tot gemaal Linterzijl plus de Vlierhoek. Dinsdag 13 februari 2018 heeft het waterschap een goed bezochte inloopbijeenkomst gehouden over het voorlopig ontwerp en de plannen voor fase II.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes via dinanthommes@wdodelta.nl of 088-2331200.

Inloopbijeenkomst Marswetering 13 februari 2018

Inloopbijeenkomst Marswetering 13 februari 2018

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Januari 2018 (pdf, 1.2 MB)

Nieuwsbrief November 2017 (pdf, 1.1 MB)

Nieuwsbrief Januari 2017 (pdf, 797 kB)

Nieuwsbrief Juni 2016 (pdf, 1 MB)

Nieuwsbrief April 2016 (pdf, 775 kB)

Marswetering

Media

05-03-2018: Werk aan de Marswetering

26-02-2018: Marswetering Heinoseweg

21-02-2018: Ze rukken steeds verder op

15-02-2018: Inloopbijeenkomst fase 2

12-02-2018: Vis wordt verwend in de Marswetering (pdf, 2.2 MB)

30-01-2018: Activiteiten rond de Marswetering

17-01-2018: Vispassage met natuurlijke materialen

Beheer en onderhoud

In de huidige situatie wordt de Marswetering zowel rijdend als varend onderhouden en wordt het maaisel op de droge oever neergelegd. Na realisatie van de eerste fase, zal dit deel van de Marswetering, rijdend worden onderhouden en wordt het maaisel op de onderhoudsroute neergelegd.

Wat gaan we doen in fase I?

20171215_113103

  • Natuurvriendelijke oevers aanleggen;
  • Stuwen vispasseerbaar maken;
  • Huidige waterbergingen optimaliseren;
  • Watertoevoersituatie richting landgoed Den Aalshorst verbeteren;
  • De Marswetering wordt in een aantal gevallen verlegd en door bestaande waterbergingen geleid om stroomversnelling te realiseren. De bestaande sloot blijft bestaan en wordt gebruikt als noodoverlaat bij veel neerslag;
  • Waar mogelijk wordt meer schaduw gerealiseerd in de vorm van bomen, bomenterpen en bos. Op enkele locaties wordt dood hout aangebracht langs bestaande bosstroken als natuurlijke versmalling van de watergang. Het hout ligt soms boven en soms onder water. Het is dus niet altijd zichtbaar, maar wel functioneel.

Praat mee over de #Marswetering

Volgen van het project?

Marswetering Dalfsen_volg ons project via de BouwApp_WDODelta

Vanaf heden kunt u de werkzaamheden aan de Marswetering ook volgen via de Bouwapp. Via de app kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, maar ook kunt u opmerkingen of vragen naar ons sturen.

De BouwApp is te downloaden via iTunes of Google Play.

Als u de BouwApp gaat gebruiken, voegt u dan het project Marswetering toe als favoriet. Dan heeft u snel toegang tot het project en ontvangt u meldingen over het project. We sturen alleen meldingen als er belangrijke meldingen of updates zijn. Schakel meldingen dan ook in om actief geïnformeerd te worden als er nieuws is.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met de toezichthouder van het Waterschap: Roel van der Horst, tel.nr.: 088 - 233 1504, e-mail: roelvanderhorst@wdodelta.nl.

Fotoalbum

Marswetering 1
Marswetering 2
IMG_6676
IMG_6677
IMG_6678
Aanleg stuw Vilsters Kerkpad december 2017
20171211_141149
20171214_122716
Aanleg boomstamstuwen januari 2018
Aanleg boomstamstuwen januari 2018
Aanleg boomstamstuwen januari 2018
Damwanden bij stuw Venneweg
2018-01-24-PHOTO-00000003
V stuw Vilsterskerkpad
2018-01-24-PHOTO-00000007
Stuw Tolhuisweg 8 feb 2018
Stuw Tolhuisweg 8 feb 2018
BouwApp Marswetering Dalfsen_WDODelta
Stuw Tolhuisweg 8 feb 2018
Instagram _ Feiten en cijfers concept
Inloopbijeenkomst Marswetering 13 feb 2018
Inloopbijeenkomst Marswetering 13 feb 2018
Inloopbijeenkomst Marswetering 13 feb 2018 (4)
Aanbrengen Stobbes Vilsterskerkpad 16 feb 2018
Boomstamvispassages Vilsterskerkpad 16 feb 2018
Damwanden De Wit passage Tolhuisweg 16 feb 2018
228bf8d3-4d63-4846-bc25-6820419cd5b8
9382a3bf-d418-424c-8275-4b2eb1372b70
Baggeren Den Alshorst
Plaatsen sifon Den Aalshorst 16 maart 2018
Bekkenpassage Den Aalshorst 22 maart 2018
Stuw Milligersteeg, bypass 23 maart 2018
Heinoseweg, plaatsing nieuwe sifon, 28 maart 2018 3
Heinoseweg Marswetering WDODelta 12 april 2018
Bergeralle

Projectgebied Marswetering