Terugblik inloopbijeenkomst Marswetering fase II

Gepubliceerd op 18 juli 2018

Het projectteam van de Marswetering praatte dinsdagavond bewoners en belangstellenden bij over het ontwerpplan. De plannen voor fase 2 bestaan uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, ‘vispasseerbaar’ maken van en uitbreiding van de waterberging.

Vooral was er interesse in de andere manier van onderhouden. Het maaien en onderhouden van de Marswetering gebeurt nu nog vooral vanaf het water. Na afronding van fase 2 voert het waterschap het onderhoud rijdend uit vanaf de kant. Het maaisel dat hierbij vrij komt wordt op de percelen van de agrariërs gelegd.

Marswetering

Het project Marswetering heeft meerdere doelen: verbeteren van waterkwaliteit, verbetering van waterbergingen en een andere manier van onderhoud. Concreet betekent dit dat het waterschap aan de slag gaat met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, stuwen vispasseerbaar maakt en de Marswetering verlegt tussen gemaal Linterzijl en stuw Ganzenpad. Daardoor kan het water beter aan- en afgevoerd worden.