Inloopbijeenkomst Marswetering fase 2

Gepubliceerd op 15 februari 2018

Terwijl project Marswetering fase 1 volop in uitvoering is, is het waterschap ook achter de schermen bezig met de plannen voor fase 2 van dit project. Het projectteam praatte dinsdagavond ongeveer 50 bewoners en belangstellenden bij over het voorlopig ontwerp. De plannen voor fase 2 bestaan uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, drie stuwen ‘vispasseerbaar’ maken en verleggen van de Marswetering tussen gemaal Linterzijl en stuw Ganzenpad, voor een betere water aan- en afvoer. Ook breidt het waterschap de bestaande waterberging uit. Daarnaast verandert de manier van onderhoud; het maaien en onderhouden van de Marswetering gebeurt nu nog vooral vanaf het water. Na afronding van fase 2 voert het waterschap het onderhoud rijdend uit vanaf de kant. Het maaisel dat hierbij vrij komt wordt op de percelen van de agrariërs gelegd.

In gesprek met specialisten van het waterschap en met een extern adviseur

Agrariërs hebben dus straks een ontvangstplicht van maaisel. Om hen inzichten te geven dat maaisel ook een grondstof kan zijn in plaats van afval nodigde het waterschap bodemspecialist en extern adviseur Coen ten Berg uit. De bezoekers gingen dan ook niet alleen in gesprek met specialisten van het waterschap, maar ook met Coen ten Berg, bodemspecialist bij zijn eigen landbouwkundig adviesbureau. Hij ziet maaisel niet als afvalstof, maar als grondstof om de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren. Tijdens de inloopbijeenkomst dinsdagavond ging hij in gesprek om te vertellen over de mogelijkheden. Hier was veel belangstelling voor.

Meer weten? Kijk dan op www.wdodelta.nl/marswetering of volg het project via de Bouwapp.