Marswetering Dalfsen


stuw_venneweg
Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

De watergang Marswetering in Dalfsen krijgt een upgrade. De kwaliteit van het buitenwater verbetert, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

Het eerste deel van de werkzaamheden aan de watergang is klaar. Het tweede deel wordt vanaf eind januari 2020 uitgevoerd.

Na onze waterwerkzaamheden voldoet de Marswetering aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

vilsterskerkpad
Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

De watergang Marswetering in Dalfsen krijgt een upgrade. De kwaliteit van het buitenwater verbetert, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

Het eerste deel van de werkzaamheden aan de watergang is klaar. Het tweede deel wordt vanaf eind januari 2020 uitgevoerd.

Na onze waterwerkzaamheden voldoet de Marswetering aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

stuw_venneweg2
Hier verbinden we wonen, werken en natuur met water

De watergang Marswetering in Dalfsen krijgt een upgrade. De kwaliteit van het buitenwater verbetert, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte.

Het eerste deel van de werkzaamheden aan de watergang is klaar. Het tweede deel wordt vanaf eind januari 2020 uitgevoerd.

Na onze waterwerkzaamheden voldoet de Marswetering aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Inrichting van de Marswetering

De Marswetering is één van de waterlopen in het werkgebied van het waterschap die aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet voldoen. Het inrichtingsproject de Marswetering bestaat uit drie opgaven:

  • verbetering van waterkwaliteit en het opheffen van stuwobstakels voor vissen;
  • meer ruimte bieden voor de opvang van water in de vorm van waterbergingen;
  • verbeterde onderhoudsinrichting.

Twee fases

Het totale project wordt in twee delen uitgevoerd. Fase I is afgerond. We hebben het gebied van stuw Vilsterskerkpad tot stuw Aalshorsterpad aangepakt. Dit noemen we de landgoederenzone.

Fase II, de landbouwzone, betreft het traject vanaf stuw Aalshorsterpad tot gemaal Linterzijl. De plannen voor fase II bestaan uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, ‘vispasseerbaar’ maken van en uitbreiding van de waterberging. Het tweede deel wordt vanaf eind januari 2020 uitgevoerd.

Ontwerpplan fase II

Stuw Venneweg

De plannen voor fase II zijn uitgewerkt. Dit traject loopt vanaf stuw Aalshorsterpad tot gemaal Linterzijl plus de Vlierhoek. Het ontwerpplan kan digitaal worden ingezien (pdf, 4.7 MB).

Het waterschap publiceert officiële bekendmakingen via een landelijk systeem. U kunt de bekendmaking  bekijken via overheid.nl.

Contact

Meer informatie of vragen? Neem contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes via dinanthommes@wdodelta.nl of via tel.nr.: 088-2331200.

Beheer en onderhoud

In de huidige situatie wordt de Marswetering zowel rijdend als varend onderhouden en wordt het maaisel op de droge oever neergelegd. Nu fase I is afgerond zal dit deel van de Marswetering, rijdend worden onderhouden en wordt het maaisel op de onderhoudsroute neergelegd.

Werk in uitvoering

Marswetering 1

We gaan eind januari 2020 starten met de realisatie van het werk. Het project wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte. Samen met Gerwers hebben we inmiddels verschillende keukentafelgesprekken en een inloopbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten informeerden wij u over onder andere de planning en uitvoering van de verschillende werkzaamheden.

Inloopuur

Stefan Olink (Gerwers) is de uitvoerder van dit project. Stefan is voor vragen en/of opmerkingen bereikbaar via tel.nr.: 06-57938345 en per e-mail via: s.olink@gerwers.nl. Elke woensdag, van 14.00 tot 15.00 uur, kunt u voor vragen en/of opmerkingen over de uitvoering binnenlopen in de uitvoerderskeet aan de Ganzepanweg-Heinoseweg in Dalfsen.

Fase I afgerond

Natuurvriendelijke oevers, zeven vispasseerbare stuwen, verbeterde wateraan- en afvoer en waterbergingen. Het resultaat van de werkzaamheden die de afgelopen maanden aan de Marswetering zijn uitgevoerd. Hiermee is het eerste deel van de werkzaamheden aan de watergang klaar. Het tweede deel vanaf stuw Aalshorsterpad tot aan gemaal Linterzijl wordt vanaf 2019 opgepakt.

Eind 2017 startten verschillende werkzaamheden aan de Marswetering. Over een lengte van ongeveer zes kilometer vonden er werkzaamheden plaats. Door deze werkzaamheden verbetert op den duur de kwaliteit van het buitenwater, kan meer water worden opgevangen als het vaak regent of juist water langer worden vastgehouden bij droogte.

Volgen van het project?

Volg de app Waterwerk

Dit project is nu ook te volgen via de de Waterwerk app op uw smartphone of tablet. In deze app vindt u snel en gemakkelijke allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes.

Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten en werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast kunt u vragen stellen, zich aanmelden voor de nieuwsbrief of meldingen doen.

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de gratis download.

Projectgebied Marswetering

Europees Landbouwfonds

Logo Europese Unie

Dit project krijgt steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Plattelandsontwikkeling 2014-2020