Landinrichting Staphorst / Vledders en Leijerhooilanden


Ruimte voor water

We streven naar duurzame watersystemen voor onder andere de landbouw. Dat betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Het waterschap werkt binnen de landinrichting aan twee projecten.

Robuuste inrichting van watergangen landbouwgebied

Om dit ook in de landinrichting Staphorst te realiseren gaat het waterschap een aantal watergangen aanpassen (herprofileren) en een locatie langs de Beentjesgraven inrichten voor een waterberging. Zo ontstaat meer ruimte in het watersysteem waardoor of wateroverlast of droogte vermindert.

Planning

We werken op dit moment aan de beide plannen. Bij de uitwerking wordt natuurlijk zoveel mogelijk rekening gehouden met de verkregen informatie uit het gebied. We denken nog voor de zomervakantie de concept-ontwerpen te kunnen presenteren. Naast individuele gesprekken met de bewoners en gebruikers in het gebied organiseren we binnenkort ook inloopbijeenkomsten (zie elders op deze pagina), waarin iedereen de gelegenheid heeft te reageren op de plannen. In de tweede helft van 2018 zullen de plannen ter inzage worden gelegd en kan naar verwachting de realisatie in 2019 plaatsvinden.

Inloopbijeenkomst

Het waterschap wil in verbinding zijn met de omgeving. Daarom houden we informatieavonden naast individuele gesprekken met de bewoners en gebruikers in het gebied. Zo heeft iedereen de gelegenheid om te reageren op de plannen.

De onderstaande inloopbijeenkomsten gaan we binnenkort inplannen. Volg onze website voor de laatste informatie:

  • Inloopbijeenkomst Vledders en Leijerhooilanden (maart 2018)
  • Inloopbijeenkomst watergangen landbouwgebied (april 2018)

veel groen bij water

Wat gaan we doen

Landinrichting Staphorst

In het landinrichtingsproject Staphorst zijn onder andere stroken grond langs watergangen toegewezen aan het waterschap voor het robuuster inrichten van het watersysteem. Door het realiseren van een robuuster systeem is het gebied minder kwetsbaar voor wateroverlast en biedt het mogelijkheden om het water in droge perioden langer vast te houden.

Inrichting Vledders en Leijerhooilanden

Samen met Landschap Overijssel maken we een plan voor het gebied van de Vledders en Leijerhooilanden. Door aankopen en ruiling is Landschap Overijssel eigenaar van een groot deel van de gronden in het gebied. Om de natuurdoelstellingen in het gebied te bereiken moet het waterpeil worden verhoogd en het maaiveld worden verlaagd door het afgraven van de bovengrond. Bij de aanpassingen in de waterhuishouding wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de belangen in de omgeving.

Contact

Voor meer informatie of vragen en opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Dinant Hommes, bekijk onze contactgegevens.

Hoofdkantoor_WDOD_voorzijde

Nieuws en media

Nieuwsbrief februari 2018

Aankondiging inventarisaties watergangen landinrichting Staphorst (pdf, 57 kB)

Achtergrond informatie

Voor meer (achtergrond) informatie verwijzen wij u graag naar de websites van:

Gemeente Staphorst

Landschap Overijssel

Recreatie jongens vissen

Landinrichting Staphorst