Kampereilanden, waterveiligheid in Kampen


Om de vereiste waterveiligheid op Kampereiland te bereiken versterken wij de dijk langs de zuidzijde van het Zwarte Meer met grond uit het gebied zelf.

Wat gaan we doen

Kampereiland

Om de vereiste waterveiligheid op Kampereiland te bereiken versterken wij de dijk langs de zuidzijde van het Zwarte Meer met grond uit het gebied zelf. Het doel van het project is om te voldoen aan de gestelde norm (1:500) voor de overstromingskans van de dijken.

Planning

Het waterschap verwacht dat de uitvoering van het werk voor april 2019 kan worden afgerond wanneer de weersomstandigheden goed zijn.

Media

01-10-2018: Dijkgraaf begrijpt wantrouwen onder bewoners Kampereiland (pdf, 1.7 MB)

18-09-2018: Dijkversterking Kampereiland kan beginnen

18-09-2018: Plan waterkering Kampereiland vastgesteld

14-05-2018: Sterkere dijk langs Kampereiland bijna helft goedkoper

Nieuws

Kampereiland 2

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het definitieve plan vastgesteld voor de versterking van de waterkering langs de Willem Meyer- en Stikkenpolder op het Kampereiland.

Het plan omvat dijkversterking met grond uit het eigen gebied. Gekozen is voor een oplossing waarbij naast de bestaande dijk grond gewonnen wordt uit een nieuwe of verbrede watergang. > Lees verder

Het plan voor de versterking van de kering langs de Mandjeswaard wordt later dit jaar behandeld.

Volgen van het project

WDOD18054-01_Insta_1080x566

Dit project is nu ook te volgen via een app op uw smartphone of tablet. In deze app vindt u snel en gemakkelijke allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten en werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast kunt u vragen stellen, zich aanmelden voor de nieuwsbrief of meldingen doen. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Projectgebied

Projectgebied (groot) (pdf, 2.6 MB)

KEI brigade

KEI brigade

Donderdagavond 13 september 2018 was de jaarlijkse oefening van de KEI-Brigade (Kampereilandbrigade). De dijkversterking op de Kampereilanden gaat in oktober 2018 van start en is voor april 2019 afgerond. Daarom was dit de laatste oefening en houdt de brigade volgend voorjaar op te bestaan. > Lees verder

Waterbewust bouwen

luchtfoto bij Brouwer_Mandjeswaard

Het doel van het project 'waterbewust bouwen' is om samen met de bewoners/ondernemers van de Kampereilanden een toolbox te maken. Bewoners kunnen hiervan gebruik maken op het moment van een verbouwing, uitbreiding of vervanging van de woning of het bedrijf. De toolbox komt in 2018 beschikbaar en bestaat uit concrete handvatten voor waterveilig en duurzaam bouwen die passen binnen de ruimtelijke kaders van het Nationaal Landschap. > Lees verder

SMS'je bij hoogwater

SMS'je bij hoogwater

Het waterschap heeft een SMS dienst ingesteld zolang dit project loopt. Bewoners op de Kampereilanden en andere geinteresseerden krijgen een SMS bericht als hoogwater dreigt.

Wilt u zich aanmelden voor deze dienst? Vul uw gegevens dan in op het aanmeldformulier SMS-dienst. Wij voegen uw nummer dan toe aan onze lijst.

Contact

Hoofkantoor_WDOD_front

Voor algemene informatie over dit project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Esther van Zundert. Bekijk onze contactgegevens.

Impressie van het ontwerp van de dijkverbetering

Impressie