Kampereilanden, waterveiligheid in Kampen


Om de vereiste waterveiligheid op Kampereiland te bereiken versterken wij de dijk langs de zuidzijde van het Zwarte Meer met grond uit het gebied zelf.

De uitvoering is begonnne

Uitvoering

Om de vereiste waterveiligheid op Kampereiland te bereiken versterken wij de dijk langs de zuidzijde van het Zwarte Meer met grond uit het gebied zelf. Het doel van het project is om te voldoen aan de gestelde norm (1:500) voor de overstromingskans van de dijken.

We zijn begonnen

Sinds 1 oktober 2018 zijn in de Willem Meijer Stikkenpolder de werkzaamheden begonnen. Aannemer Boskalis is met de verschillende kranen de graafwerkzaamheden aan het uitvoeren. De verwachting is dat in december begonnen wordt in de Mandjeswaard.

Planning

We verwachten dat de uitvoering van het werk voor april 2019 kan worden afgerond wanneer de weersomstandigheden goed zijn.

Kampereiland

Nieuws

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het definitieve plan vastgesteld voor de versterking van de waterkering langs de Willem Meyer- en Stikkenpolder en Mandjeswaard op het Kampereiland.

Het plan omvat dijkversterking met grond uit het eigen gebied. Gekozen is voor een oplossing waarbij naast de bestaande dijk grond gewonnen wordt uit een nieuwe of verbrede watergang. > Lees verder

Media

Volg de app Waterwerk

Waterwerk

Dit project is nu ook te volgen via een app op uw smartphone of tablet. In deze app vindt u snel en gemakkelijke allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten en werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast kunt u vragen stellen, zich aanmelden voor de nieuwsbrief of meldingen doen.

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Contact

Voor algemene informatie over dit project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Esther van Zundert. Bekijk onze contactgegevens.

KEI brigade

KEI brigade

Donderdagavond 13 september 2018 was de jaarlijkse oefening van de KEI-Brigade (Kampereilandbrigade). De dijkversterking op de Kampereilanden gaat in oktober 2018 van start en is voor april 2019 afgerond. Daarom was dit de laatste oefening en houdt de brigade volgend voorjaar op te bestaan. > Lees verder

Waterbewust bouwen

Waterbewust

Het doel van het project 'waterbewust bouwen' is om samen met de bewoners/ondernemers van de Kampereilanden een toolbox te maken. Bewoners kunnen hiervan gebruik maken op het moment van een verbouwing, uitbreiding of vervanging van de woning of het bedrijf. De toolbox komt in 2018 beschikbaar en bestaat uit concrete handvatten voor waterveilig en duurzaam bouwen die passen binnen de ruimtelijke kaders van het Nationaal Landschap. > Lees verder

Hoogwater

SMS'je bij hoogwater

Het waterschap heeft een SMS-dienst ingesteld zolang dit Waterveiligheidsproject in Kampereilanden loopt. Bewoners op de Kampereilanden en andere geïnteresseerden krijgen een SMS bericht als hoogwater dreigt. Naar verwachting is de dijkversterking langs het Zwarte Meer in het voorjaar van 2019 gereed.

De SMS-dienst beëindigen we dan. U kunt zich voor deze dienst niet meer aanmelden.

Impressie van de dijkverbetering

Impressie

Satellietfoto's

Op deze kaart zie je 2 satellietfoto’s van de waterkering op het Kampereiland ter hoogte van de Willem Meyer Stikkenpolder.

Wil je zien wat er in 14 dagen is uitgevoerd? Schuif dan de groene knop naar links of rechts om te zien wat er veranderd is! Je kunt de foto ook verschuiven of in- en uitzoomen!