Waterbewust Bouwen

De toolbox bevat specifieke polder- en erfgerichte informatie over wat er gebeurt in het geval van een overstroming. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden van financiële ondersteuning. De toolbox wordt gevuld met ervaringen en oplossingen uit de praktijk. De gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt en adviseren ook over bijvoorbeeld bestemmingsplan en vergunningen. In het najaar van 2018 wordt het boek ‘Waterbewust Bouwen en Boeren’ gepresenteerd, waarin de inzichten die de afgelopen jaren zijn opgedaan overzichtelijk en visueel zijn samengevat.

Contact

Met vragen over waterbewust bouwen, kunt u contact opnemen de heer Warner Poortman van de gemeente Kampen, telefonisch via (038) 339 29 99 of per mail: w.poortman@kampen.nl. Of met mevrouw Heike van Blom, gemeente Zwartewaterland, telefonisch via (038) 385 30 53 of per mail: h.vanblom@zwartewaterland.nl.