Communicatie bij hoogwater en dreigende overstroming

Wanneer u gebruik maakte van het SMS-systeem voor Kampereilanden, zijn wij benieuwd naar uw mening hierover.

We vragen u deze poll in te vullen.

Uitleg codes

Het SMS-systeem bestaat uit drie berichten

Code Bericht
Berichten SMS-systeem
Geel De voorspelde weersituatie leidt de komende 48 uur tot verhoogde waterstanden bij de Kampereilanden. Het waterschap is alert. Volg de berichtgeving op www.wdodelta.nl.
Oranje De komende 6 uur dreigt hoogwater bij de Kampereilanden. Waterschap en KEI-brigade zijn actief en leggen zandzakken langs de buitenpolders. De situatie kan verergeren. Volg de berichtgeving op www.wdodelta.nl.
Rood Er is acuut gevaar voor overstroming langs de Kampereilanden. Breng uzelf in veiligheid: zoek een veilige hoogte. Volg de instructies op de rampenzender en volg de berichtgeving op de website.

Wanneer wij het bericht ‘code geel’ uitsturen, is het nog onzeker of de waterstand op het Zwarte Meer of de IJssel een kritieke hoogte gaat bereiken. Via de link in het bericht kunt u meer informatie vinden. Als het het bericht ‘code geel’ uitgaat, is deze informatie nog beperkt tot de actuele waterstanden en de verwachte ontwikkeling daarvan. Naarmate de dreiging van hoogwater toeneemt, plaatsen wij meer informatie op onze website. Bijvoorbeeld informatie over het tijdstip dat medewerkers van het waterschap overleggen om de ernst van de situatie in te schatten. De actuele waterstand en de voorspellingen kunt u volgen via https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/waterstand-tov-nap.aspx.

Voor wie zijn de berichten bedoeld?

Het berichten 'code geel' en 'code oranje' zijn bedoeld voor alle bewoners van de Kampereilanden. Het bericht met code rood ontvangen bewoners van polder(s) waar concreet overstromingsgevaar is.