Kampereiland, waterveiligheid in Kampen


Om de vereiste waterveiligheid op Kampereiland te bereiken hebben wij de dijk langs de zuidzijde van het Zwarte Meer met grond uit het gebied zelf versterkt. De kranen zijn inmiddels vertrokken uit het gebied, het versterken van de dijk is overal gelukt

De uitvoering is begonnne

Uitvoering

De kranen zijn vertrokken uit het gebied, het versterken van de dijk is overal gelukt deze winter. Dit betekent niet dat we helemaal klaar zijn. Het belangrijkste is nu dat er een goede grasmat op de dijk komt, de dijk is bijna overal ingezaaid en de komende maanden wordt goed in de gaten gehouden hoe de grasmat verder ontwikkeld. Daarnaast zijn we nog op een paar plaatsen bezig met de afwerking bij dammen en duikers en voorbereiding voor de gemalen.

Planning

Het komende half jaar gaan we kijken hoe de dijken en de watergangen zich ontwikkelen. Mochten er herstel werkzaamheden nodig zijn dan worden deze na de zomer opgepakt zodat de dijk straks helemaal klaar is voor de het hoogwater seizoen van 2019-2020!

SMS'je bij hoogwater

Hoogwater

Voordat de dijk was versterkt had het waterschap een SMS dienst ingesteld om aan te geven wanneer er hoogwater verwacht wordt. Nu de dijkversterking gereed is wordt deze dienst beëindigd.

Via de site Waterbericht en Waterhoogte kunt u geïnformeerd blijven over waterstanden in de rivieren en het IJsselmeer.

KEI brigade

KEI brigade

Eind 2018 was de laatste jaarlijkse oefening van de KEI-Brigade (Kampereilandbrigade). De dijkversterking op de Kampereilanden is inmiddels gereed. De brigade houdt in 2019 op te bestaan. > Lees verder

Bedankt KEI brigade, jullie waren KEI goed!

Waterbewust bouwen

Waterbewust

Het doel van het project 'waterbewust bouwen' is om samen met de bewoners/ondernemers van de Kampereilanden een toolbox te maken. Bewoners kunnen hiervan gebruik maken op het moment van een verbouwing, uitbreiding of vervanging van de woning of het bedrijf. De toolbox is beschikbaar en bestaat uit concrete handvatten voor waterveilig en duurzaam bouwen die passen binnen de ruimtelijke kaders van het Nationaal Landschap. > Lees verder