Welk deel van de IJsseldijk moet worden versterkt?

Met dit project versterken we de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst, vanaf de Haereweg (Olst) tot de
Spooldersluis (Zwolle). De dijk en kade verder zuidwaarts richting Deventer hebben geen urgente
veiligheidsopgave en hoeven voorlopig niet te worden verbeterd.