Waarom moet de dijk tussen Zwolle en Olst worden versterkt?

Uit onderzoek in 2016 blijkt dat de IJsseldijk onvoldoende sterk is en niet voldoet aan de eisen van deze tijd (horend bij de nieuwe norm). Ook weten we meer over opbouw en samenstelling van de IJsseldijk. Daarnaast zijn in praktijk bij hoogwater zandvoerende wellen geconstateerd. Een zandmeevoerende wel kan duiden op het beginstadium van piping.