Wat is het veiligheidsprobleem en waarom is de IJsseldijk afgekeurd?

De dijk is afgekeurd op piping, stabiliteit en de sterkte van de bekleding van de dijk, en tussen
Windesheim en de Spooldersluis is de dijk ook onvoldoende hoog. Er is op veel plekken bij
hoogwater een grote kans dat het kwelwater onder de dijk zand meeneemt. Dit kan er voor zorgen
dat de dijk verzwakt en kan inzakken. Dit wordt piping genoemd. Het begin van piping is de
afgelopen jaren al enkele malen in de praktijk waargenomen, ook bij relatief lage waterstanden.
Ook bestaat er de kans dat bij hoogwater en grote golven de bovenste graslaag wordt
weggeslagen, waardoor de dijk verzwakt.