Wat is de (nieuwe) veiligheidsnorm voor de IJsseldijk?

In Nederland gelden per 1 januari 2017 nieuwe landelijke waterveiligheidseisen (normen). De oude
veiligheidseisen stamden nog uit de jaren ’60, kort na de watersnoodramp van 1953. Voor de
IJsseldijk tussen Olst en Zwolle is de nieuwe (huidige) wettelijke veiligheidsnorm 1/10.000 jaar. Dat
betekent dat de kans op overstroming niet groter mag zijn dan 1 keer per 10.000 per jaar. Wanneer
een dijktraject lager scoort dan deze norm (zoals de dijk tussen Zwolle en Olst), dan voldoet het
traject niet meer aan de wettelijke eis en is een dijkversterking nodig.