Wat zijn de gevolgen van een overstroming van de IJsseldijk?

Een eventuele overstroming heeft grote gevolgen voor een groot deel van Salland en de stad
Zwolle. In de stad Zwolle staat het water bij een extreme overstroming 1 tot 3 meter hoog en een
groot deel van Salland komt onder water te staan.