Welke hinder kan ik tijdens de werkzaamheden verwachten?

Het kan zijn dat u tijdens de werkzaamheden last heeft van trillingen, geluid en/of licht. Daarnaast kunnen wegen tijdelijk afgesloten of minder goed toegankelijk zijn. U wordt hier tijdig van op de hoogte gebracht en samen bespreken we met u in de Planuitwerkingsfase hoe we de hinder kunnen beperken. De wijze van uitvoering wordt mede bepaald door de aannemer. Hier kunnen wij als waterschap eisen aan stellen als dit vanuit de omgeving noodzakelijk is.