Ik heb een weg/drainage op mijn perceel, wordt dat teruggeplaatst na de uitvoering?

Uitgangspunt is dat het waterschap streeft naar behoud van functies en dat we proberen functies en waarden terug te brengen na de dijkversterking op dezelfde of een andere plek, in overleg met de bewoner/eigenaar.