Hoe wordt omgegaan met schade aan bebouwing door de werkzaamheden?

Uitgangspunt is dat geprobeerd wordt schade aan bebouwing door werkzaamheden te voorkomen. Indien alsnog schade aan bebouwing ontstaat als gevolg van de dijkversterkingswerkzaamheden wordt deze vergoed /schadeloos gesteld. De manier waarop dit wordt georganiseerd is afhankelijk van de manier waarop de aannemer bij het project wordt betrokken en welke rol deze partij krijgt.