Hoe wordt het benodigde materiaal aangevoerd, vanaf de IJssel of vanaf de weg?

De wijze waarop materiaal wordt aangevoerd, wordt bepaald na de Verkenningsfase. Daarnaast kan het zijn dat er nog keuzes in uitvoeringsmethoden door de aannemer worden gemaakt. Eén van de argumenten die leidt tot de keuze in aanvoerroutes betreft het beperken van uitvoeringshinder in de uitvoeringsfase.