Wat is een m.e.r.-procedure?

Op grond van de Wet Milieubeheer moet bij ruimtelijke ordeningsplannen en/of besluiten met mogelijk grote milieugevolgen verplicht informatie verzameld worden over optredende milieugevolgen. Het doel is om het milieubelang volwaardig mee te laten wegen bij dergelijke plannen en/of besluiten door middel van een procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.).